GĐPT Huyện Xuyên Mộc họp các đơn vị nhân dịp Chu Niên

Nhân dịp Chu Niên – kỷ niệm 31 năm ngày phục hoạt GĐPT Huyện Xuyên Mộc, Đại Diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tại Huyện Xuyên Mộc đã tổ chức cuộc họp với đại diện các đơn vị GĐPT trong huyện tại Đoàn Quán GĐPT Khánh Hỷ, chùa Pháp An.

Anh Tâm Chế Võ Hữu Khiên – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu đã hiện diện chủ tọa cuộc họp cùng với quý anh: Tâm Lễ Nguyễn Ngọc Luật – Tổng Thư Ký, Không Tùy Trần Quốc – Ủy Viên Nội Vụ, Tuệ Hòa Trần Bình – Phó Tổng Thư Ký kiêm Ủy Viên Tổ Kiểm, Thiện Thọ Nguyễn Văn Lộc – Ủy Viên Nghiên Huấn Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh Bà RỊa Vũng Tàu.

Cuộc họp còn được sự tham dự của anh Quảng Mẫn Nguyễn Quang Mai, thành viên sáng lập Liên Đoàn A Dục – Lộc Uyển GĐPT Huyện Xuyên Mộc, cơ cấu tiền thân của Ban Đại Diện GĐPT Huyện Xuyên Mộc hiện nay sau khi giải thể các Ban Hướng Dẫn, Ban Chấp Hành lâm thời các khu vực thời kỳ phục hoạt để hợp nhất hình thành Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu.

Thành phần tham dự cuộc họp, ngoài Ban Đại Diện GĐPT Huyện Xuyên Mộc là 36 anh chị Huynh Trưởng đại diện cho 11/16 đơn vị GĐPT thuộc Huyện Xuyên Mộc. Các GĐPT Khánh Biên, Khánh Phổ, Khánh Tâm, Khánh Tích, Khánh Xuyên do trở ngại riêng đã không tham dự được cuộc họp.

Trong phần nghi thức khai mạc, sau nghi lễ thường lệ, toàn thể hội nghị đã xúc động dành một phút tưởng niệm anh Nguyễn Đức Nga, pháp danh Tâm Dũng, Tại Gia Bồ Tát Giới pháp tự Phước Lực – Cố Huynh Trưởng cấp Tấn – Ủy Viên Nội Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu, Đại Diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tại Huyện Xuyên Mộc, Liên Đoàn Trưởng GĐPT Khánh Bửu. Húy nhật 10 năm của anh vừa được tổ chức vào ngày 13.8.ÂL Giáp Ngọ, trước ngày kỷ niệm Chu Niên của GĐPT Huyện Xuyên Mộc chỉ 2 ngày.

Trong chương trình nghị sự của phiên họp, theo điều dẫn của Ban Đại Diện GĐPT Huyện Xuyên Mộc và gợi ý thân tình của anh Quảng Mẫn, sau phần báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của các đơn vị, anh chị em không tập trung vào các thành tích, ưu điểm, mặt tích cực của đơn vị mà thẳng thắn đề cập đến các phương diện yếu kém, khuyết điểm, tiêu cực… để cố gắng tìm ra phương thức khắc phục hiệu quả hầu cải thiện tình hình sinh hoạt các đơn vị địa phương. Bên cạnh đó, phong cách và lề lối làm việc của Ban Đại Diện GĐPT tại huyện cũng được Chủ Tọa và Ban Đại Diện yêu cầu anh chị em nhận xét, góp ý.

Thời gian thảo luận chỉ 3 giờ nhưng với một lối sinh hoạt hội họp khá mạnh dạn, thay đổi lề lối cũ lâu nay, cuộc họp như một cuộc họp mặt tâm tình, xây dựng; tuy chưa hẵn tìm ra ngay phương cách cải thiện sinh hoạt nhưng Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện đã thu thập được những thông tin quan trọng về tình hình sinh hoạt GĐPT huyện nhà để có kế hoạch điều hướng và tạo ra một sinh khí mới cho các đơn vị cũng như Ban Đại Diện GĐPT Xuyên Mộc trong thời gian tới đây.

Kết thúc phiên họp, sau phần đúc kết của Đại Diện Ban Hướng Dẫn tại Huyện Xuyên Mộc, anh Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu – đổng thởi với tư cách Chủ Tọa đặc biệt – đã ngỏ lời khuyến tấn và ban huấn từ cho anh chị em Huynh Trưởng đại diện các đơn vị tham dự cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày với nghi thức hồi hướng công đức, đồng niệm Tứ Hoằng Thệ Nguyện.

Chúng ta tin tưởng vào sự gia hộ của hồng ân Tam Bảo và với sự quyết tâm, thành ý của Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu cùng hạnh nguyện của Ban Đại Diện GĐPT Xuyên Mộc; với tinh thần hy hiến, kham nhẫn, hy sinh của anh chị em các đơn vị trực thuộc, GĐPT Huyện Xuyên Mộc sẽ vững bước tiến tu, hành hoạt, hoàn thành tâm nguyện: Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập – Thước ca-ra tâm vô động chuyển.

Ngay sau cuộc họp, quý anh chị đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu, Ban Đại Diện GĐPT Huyện Xuyên Mộc và anh chị em Huynh Trưởng các đơn vị tham dự họp đã phải vội vã đến tham dự lễ thành hôn của con một Huynh Trưởng GĐPT trong huyện (anh Tâm Dụng Trương Vĩnh Phúc – Chủ Tịch Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Tập GĐPT Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) mà qua bàn bạc trước đó, anh đã phải “cắn lưỡi” chấp nhận để cho anh chị em đến dự lễ cưới trể 1 giờ vì Phật sự chung.

Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc họp do phóng viên Trang Nhà GĐPT Huyện Xuyên Mộc ghi nhận được.

TRUNG HIẾU

Trang Nhà GĐPT Xuyên Mộc

Bài khác nên xem

Bản Tin Số 2 : Lễ Phủ Kỳ Cho Cố HT Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn thăm viếng GĐPT Thiện Hoa 1

phuocthanh

KHÔNG GIAN CHAN HOÀ (Ngành Nữ GĐPT Đak Lak kỷ niệm ngày Hạnh)

Huệ Quang GĐPTVN