Hình ảnh văn nghệ Phật đản GĐPT Đức Tạng

Một số hình ảnh trong đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật đản PL 2558 của GĐPT Đức Tạng, BHD Gia Định.

Ảnh: Minh Vũ – Đỗ Thanh Phong

Bài khác nên xem

Ngành Nữ GĐPT Lâm Đồng kỷ niệm ngày Hạnh năm 2022

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc Karaoke -Thanh Khiết Hương-Đức Quảng

ducquang

BHD Bình Định – Thành Kính Phân Ưu

Linh Nguyên