Hình ảnh văn nghệ Phật đản GĐPT Đức Tạng

Một số hình ảnh trong đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật đản PL 2558 của GĐPT Đức Tạng, BHD Gia Định.

Ảnh: Minh Vũ – Đỗ Thanh Phong

Bài khác nên xem

33 Ứng hóa thân Bồ-tát Quán Thế Âm

phuocthanh

Thơ, Văn, Nhạc, Họa đón mừng “Kỷ niệm 70 năm danh xưng GĐPT”

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Đà Nẵng: VĂN NGHỆ CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN

Linh Nguyên