Khấp báo: HTr cấp Dũng Quảng Tuấn – Nguyễn Đình Tân quá vãng

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM  vô cùng thương tiếc báo tin đến:

Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh.

Chư Tôn Đức Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Chư Tăng Ni Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử.

Quý Ban Hướng Dẫn, Ban Đại Diện, Ban Điều Hợp các đơn vị trực thuộc Trung Ương – Quý Ban Chấp Hành Trung Ương Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.

Quý Ban Bảo Trợ Gia Đình Phật Tử.

Quý Huynh Trưởng các Cấp và Đoàn sinh các Ngành.

Huynh Trưởng Cấp Dũng NGUYỄN ĐÌNH TÂN – Pháp danh Quảng Tuấn

Sinh năm 1933 ( Quý Dậu )

Nguyên quán Quảng Nam

Trú quán hẻm số 23, đường Ma Trang Sơn, phường 5, TP Đà Lạt.

Cựu Ủy Viên Nội Vụ BHD Lâm Đồng  đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân 

 lúc 06 giờ 15 phút ngày 03 tháng 03 năm 2018 nhằm ngày 16 tháng giêng năm Mậu Tuất  Hưởng thọ 86 tuổi. 

 

Lễ tang được long trọng tổ chức tại tư gia.

Lễ Nhập Liệm lúc 15h00 Thứ Bảy ngày 03.03.2018 (16 tháng giêng năm Mậu Tuất)

Lễ Phủ kỳ lúc 15h00 Chủ Nhật ngày 04.03.2018 (17 tháng giêng năm Mậu Tuất)

Lễ Tịch Điện lúc 16h00 Thứ Hai ngày 05.03.2018 (18 tháng giêng năm Mậu Tuất)

Lễ Truy Tán Công Đức và Tưởng Niệm lúc 18h00 Thứ Hai ngày 05.03.2018 (18 tháng giêng năm Mậu Tuất)

Lễ Khiển Điện và Di Quan lúc 07h00 Thứ Ba ngày 06.03.2018 (19 tháng giêng năm Mậu Tuất). Sau đó được An táng tại Nghĩa trang Du sinh – TP Đà Lạt.

 

Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh của Anh sớm vãng sanh Phật Quốc

Bài khác nên xem

Hình ảnh Lễ thọ cấp Tấn GĐPT Việt Nam

phuocthanh

GĐPT Chánh Đạt- BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, cúng dường Trai Tăng

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn phúng viếng Hiền thê cố HTr cấp Dũng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn

phuocthanh