BHD GĐPT Ninh Thuận công nhận chính thức GĐPT Long Hải

Ngày 19/8/2012, tại chùa Long Hải (Sơn Hải-Phước Dinh -Thuận Nam-Ninh Thuận), đã diễn ra Lễ Công Nhận chính thức GĐPT Long Hải.

Chùa Long Hải là ngôi cổ tự đã có trên vùng đất Sơn Hải trên 200 năm, thời kỳ mà Tổ Bảo Tạng khai sơn, lúc bấy giờ nơi đây là vùng đất xa xôi hẻo lánh, ít người lui tới. Trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, vật đổi sao dời, tang điền dâu bể …

Đến năm 2001, Sư Cô Thích Nữ Thuần Hạnh về trụ trì nơi đây và từng bước phát dương giáo lý Phật Đà. Vốn xuất thân là một Huynh trưởng GĐPT Việt Nam , tuy bộn bề Phật sự, nhưng Sư Cô đã từng bước gầy dựng và phát triển một Gia Đình sở tại.

Theo yêu cầu của Sư Cô; năm 2007, BHD GĐPT Ninh Thuận đã điều động đơn vị Mỹ Phước trực tiếp hỗ trợ cho đơn vị Long Hải. Các anh chị Huynh trưởng Mỹ Phước đã không quản ngại đường xa hẻo lánh, vượt qua không biết bao nhiêu nghịch duyên trong 5 năm liên tục để xây nên ngôi nhà Lam trên nền móng mà Sư Cô Thuần Hạnh đã kiến lập trước đó.

Bao nhiêu ấp ủ, bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu mong chờ; giờ đã thành hiện thực, chiếu theo quyết định số 012040/HDNT/QD, công nhận GĐPT Long Hải được sinh hoạt chính thức kể từ ngày 06/8/2012, Đoàn quán đặt tại Chùa Long Hải – Sơn Hải. Thành phần Ban Huynh Trưởng như sau:

–   Gia trưởng: Thị Nhã-Nguyễn Xuân Thanh.

–   Liên Đoàn trưởngNam: Thị Độ-Nguyễn Đức.

–   Thư ký: Quảng Thạnh-Mai Tấn Phong.

–    Thủ quỹ: Quảng Thủy-Trần Thị Thu.

–   Q/Đoàn trưởng ThiếuNam: Quảng Giác-Trần Văm Lượm.

–    Q/Đoàn phó ThiếuNam: Quảng Nhẫn-Hồ Văn Quyên.

–    Q/Đoàn trưởng Thiếu Nữ: Quảng Hậu-Nguyễn Thị Huyền.

–    Q/Đoàn phó Thiếu Nữ: Quảng Viên-Lê Thị Tường Vi.

–    Q/Đoàn phó Thiếu Nữ: Quảng Linh-Bùi Thị Kim Liên.

–    Q/Đoàn phó Thiếu Nữ: Quảng Tường-Dương Thị Mỹ Tâm.

–     Q/Đoàn trưởng Nam OV: Quảng Pháp-Trần Văn Tám.

–     Q/Đoàn phó Nam OV: Quảng Dũng-Phạm Văn Pha.

–     Q/Đoàn trưởng Nữ OV: Quảng Thạch-Trần Thị Bích.

–    Q/Đoàn phó Nữ OV: Quảng Ngân-Hồn Thị Kim Hiền.

–    Q/Đoàn phó Nữ OV: Quảng Dược-Trịnh Thị Ngọc Thảo.

Sau đây là vài hình ảnh của Lễ Công Nhận chính thức GĐPT Long Hải, xin chia sẻ niềm vui này đến Lam viên khắp nơi, và chúc các bạn “Chân Cứng Đá Mềm”.

                                                                                                       VP/BHD GĐPT NINH THUẬN.

Bài khác nên xem

BHD.TƯ GĐPTVN Thông tư về Lễ tang của Đức Trưởng Lão Hòa thượng Thích Lương Phương

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2016

Tâm Lễ

GĐPT CAM RANH: Lễ cầu siêu HTr cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng

Huệ Quang GĐPTVN