Nhạc: Mừng Chu Niên 60 Năm – Đức Quảng

GĐPT Chánh Thọ mừng Chu Niên 60 năm sinh hoạt liên tục không gián đoạn:

Sáu mươi năm vui  bần cư  thủ đạo

đường chông gai là hoa gấm muôn trùng

Dẫu nhà nghèo làm con thảo tôi trung

hơn phú quí mà gian tâm phi đạo

1 Mung Chu nien 60AChu nien 6041z

Bài khác nên xem

Tượng Phật Độc Đáo Đầu Công Nguyên

phuocthanh

Nhạc: Tưởng Niệm Yến Phi – Hằng Vang

ducquang

Chị Tôi

phuocthanh