Những Bài Hát Bậc Tung Bay (1)

Đây là những bài hát quy định trong chương trình văn nghệ về thanh nhạc cho bậc Tung Bay

Bài khác nên xem

Trại Ca Nguyên Y – Bài Ca Trại Đàn Kiểu Mẫu Ngành Đồng

ducquang

Nhạc: Mừng Vu Lan Về – Trần Nhật Thành

ducquang

DVD Karaoke Mừng Xuân Di Lặc

ducquang