Những Bài Hát Bậc Tung Bay (1)

Đây là những bài hát quy định trong chương trình văn nghệ về thanh nhạc cho bậc Tung Bay

Bài khác nên xem

Nhạc Lý Căn Bản (5)

ducquang

Nhạc phẩm: Đoàn Liên Hương – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc Chân Dung Người Áo Lam – Tưởng Niệm Anh Từ

ducquang