Nhạc: Đường Chiều Quê

Sắn khoai xanh tốt bên nương cũ

Cờ bắp phất phơ tận cuối làng

Cô gái đồng quê về lối xóm

Tươi cười gánh cả một hoàng hôn

Cảm từ ý bài thơ Đường chiều quê của thầy Nhất Hạnh, Đức Quảng đã “dệt” nên bức tranh chiều quê theo điệu du ca:

Duong chieu quez

Duong chieu quez

Bài khác nên xem

Thơ: An Lạc của Diệu Đạo

phuocthanh

ĂN CƯỚP

nhuanphap

Rồi anh – Cánh hạc

datthinh