Nhạc: Đường Chiều Quê

Sắn khoai xanh tốt bên nương cũ

Cờ bắp phất phơ tận cuối làng

Cô gái đồng quê về lối xóm

Tươi cười gánh cả một hoàng hôn

Cảm từ ý bài thơ Đường chiều quê của thầy Nhất Hạnh, Đức Quảng đã “dệt” nên bức tranh chiều quê theo điệu du ca:

Duong chieu quez

Duong chieu quez

Bài khác nên xem

Hình ảnh đêm lửa Trại, kỷ niệm chu niên lần thứ 20 GĐPT Khánh Long (BHD Bình Phước)

phuocthanh

(Vĩnh Hảo) An trong cõi bất an

nhuanphap

Nhạc phẩm: Đoàn Liên Hương – Hoàng Cang

ducquang