Nhạc: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

Bài hát này được Ngành Nữ Gia Đình Phật Tử hát cầu nguyện trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt trên đất nước VN. Tuy hôm nay quê hương đã yên bình nhưng Thế Giới còn bất an trong chiến tranh loạn lạc, đói nghèo…

hanh lang nghe1

Me hien Quan Am1z

Bài khác nên xem

Mơ ước về một ngôi niệm Phật đường cho Buôn làng

phuocthanh

Mừng Chu Niên Thứ 5 Trang Nhà gdptthegioi.org

ducquang

Mơ Ước Đến Bồ Đề Đạo Tràng – Đức Quảng

ducquang