Nhạc: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

Bài hát này được Ngành Nữ Gia Đình Phật Tử hát cầu nguyện trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt trên đất nước VN. Tuy hôm nay quê hương đã yên bình nhưng Thế Giới còn bất an trong chiến tranh loạn lạc, đói nghèo…

hanh lang nghe1

Me hien Quan Am1z

Bài khác nên xem

Màu xanh bây giờ

phuocthanh

Nhạc Lý Căn bản (8)

ducquang

Nhạc Karaoke: Về Trời Đại Hiếu – Đức Quảng

ducquang