Nhạc: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

Bài hát này được Ngành Nữ Gia Đình Phật Tử hát cầu nguyện trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt trên đất nước VN. Tuy hôm nay quê hương đã yên bình nhưng Thế Giới còn bất an trong chiến tranh loạn lạc, đói nghèo…

hanh lang nghe1

Me hien Quan Am1z

Bài khác nên xem

Sự hoàn Hảo Và Mặc Cảm – Thiền Sư Ajahn Brahm

phuocthanh

Nhạc: Một Nhành Mai. Thơ Thiền Sư Mãn Giác – nhạc Đức Quảng

ducquang

Hình ảnh: Đám tang Huynh trưởng cấp DŨNG Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

phuocthanh