Nhạc: Bài Ca Lửa Dũng – Lê Cao Phan

Có thể nói, Bài Ca Lửa Dũng của nhạc sĩ huynh trưởng Lê Cao Phan đã khơi nguồn cảm hứng cho những bài ca Lửa trại Gia Đình Phật Tử  sau này:

Lua 3z

Bai ca Lua Dungz

Bài khác nên xem

Tâm Sự Người Đi

phuocthanh

Nhạc: Hương Bồ Kết. Thơ Thích Pháp Bảo-nhạc Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Đạo Vàng – Tác giả: Vô Danh – Ký âm Đức Quảng

ducquang