Nhạc: Bài Ca Lửa Dũng – Lê Cao Phan

Có thể nói, Bài Ca Lửa Dũng của nhạc sĩ huynh trưởng Lê Cao Phan đã khơi nguồn cảm hứng cho những bài ca Lửa trại Gia Đình Phật Tử  sau này:

Lua 3z

Bai ca Lua Dungz

Bài khác nên xem

Tuổi Thơ (thơ)

phuocthanh

[DVD] Trại Hạnh, GĐPT Gia Định – Tâm Chánh 25

Áo Lam

Nhạc Karaoke: Bốn Phương Chim Về – Đức Quảng

ducquang