Nhạc: Bài Ca Lửa Dũng – Lê Cao Phan

Có thể nói, Bài Ca Lửa Dũng của nhạc sĩ huynh trưởng Lê Cao Phan đã khơi nguồn cảm hứng cho những bài ca Lửa trại Gia Đình Phật Tử  sau này:

Lua 3z

Bai ca Lua Dungz

Bài khác nên xem

Thiệp Xuân

phuocthanh

360 hình ảnh tôn tượng Phật kính mừng Phật đản (phần 3)

phuocthanh

Thơ: Niệm Ân Chân Nguyên của Thầy Thích Đồng Tín

phuocthanh