Nhạc: Bài Ca Lửa Dũng – Lê Cao Phan

Có thể nói, Bài Ca Lửa Dũng của nhạc sĩ huynh trưởng Lê Cao Phan đã khơi nguồn cảm hứng cho những bài ca Lửa trại Gia Đình Phật Tử  sau này:

Lua 3z

Bai ca Lua Dungz

Bài khác nên xem

Nhạc: Lời Sám Nguyện – Hằng Vang

ducquang

Văn nghệ mừng Phật Đản PL.2559 – GĐPT Tây Thiên (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN

Thơ: Thương tiếc Thầy Nhất Hạnh

Huệ Quang GĐPTVN