Nhạc: Nguyện Lực Mãi Còn – Đức Quảng

Tưởng niệm cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Nhật Thường – Nguyễn Quang Tú. Nguyên Phó Trưởng Ban Ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam – Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định. Sinh thời anh để lại câu nói bất hủ trong ngày chung thất anh Từ:” Cuộc đời chúng em chỉ chọn một màu Lam và quyết không để bị nhuộm bởi một màu nào khác”

Anh Tuz

Nguyen Quang Tu 2z

Bài khác nên xem

Thơ – Chúc xuân – Tình Xuân

datthinh

Nhạc: Đường Chiều Quê

ducquang

Nhạc Karaoke: Về Dưới Phật Đài – Trần Nhật Thành

ducquang