Nhạc: Thằng Cuội – Lê Thương

Nhạc đã chắp cánh cho trí tưởng tượng của tuổi bé thơ bay lên cung trăng và tiếp xúc với vạn loại qua ánh sáng, dế mèn, gió và cây thang lên trời….

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Rợp Trời Lam – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Pháp Âm Bồ Tát _ Nguyễn Hải Hà Lan Phương

ducquang

Nhạc Karaoke: Gia Đình Thân Ái – Lê Mộng Nguyên

ducquang