Nhạc: Thằng Cuội – Lê Thương

Nhạc đã chắp cánh cho trí tưởng tượng của tuổi bé thơ bay lên cung trăng và tiếp xúc với vạn loại qua ánh sáng, dế mèn, gió và cây thang lên trời….

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Rước Đèn Tháng Tám – Vân Thanh

ducquang

Nhạc Lý Căn Bản (7)

ducquang

Nhạc Karaoke: Anoma-Ni Liên – Tâm Kim

ducquang