Nhạc: Thằng Cuội – Lê Thương

Nhạc đã chắp cánh cho trí tưởng tượng của tuổi bé thơ bay lên cung trăng và tiếp xúc với vạn loại qua ánh sáng, dế mèn, gió và cây thang lên trời….

Bài khác nên xem

Nhạc Phẩm: Thành Đạo – Lê Mộng Nguyên

ducquang

Nhạc Karaoke: Lửa Dũng – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Xuân Quê – Đức Quảng

ducquang