Nhạc Karaoke: Lửa Sáng Lên Rồi! – Đức Quảng

Nhạc phẩm LỬA SÁNG LÊN RỒI! – Nhạc & lời: Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Ca sĩ: Quốc Thắng

Bài khác nên xem

Phù Hiệu Hội Hiếu Ngành Đồng BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

ducquang

Ảnh Tượng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Do Tôn Giả Phú Lâu Na Vẽ

phuocthanh

Thơ : Giấc Mơ

phuocthanh