Nhạc Karaoke: Lửa Sáng Lên Rồi! – Đức Quảng

Nhạc phẩm LỬA SÁNG LÊN RỒI! – Nhạc & lời: Đức Quảng – Hòa âm Giác An – Ca sĩ: Quốc Thắng

Bài khác nên xem

Thủ quyển Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn đồ

phuocthanh

Trại ca Phú Lâu Na

phuocthanh

Nhạc Karaoke: Hoa Dung – Đức Quảng

ducquang