Nhạc: Mừng Anh Đến – Minh Thiện

Bài hát này thuộc thể Nhạc Sinh Hoạt của anh Minh Thiện (tác giả bài Chí Hướng..) đã rất lâu rồi từ thời 1950 ở Huế.

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Lửa Sáng Lên Rồi! – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Giọt Chuông Cam Lộ – Đạo Ca 8

ducquang

Nhạc Karaoke: Chim Bốn Phương – Hoàng Cang

ducquang