Nhạc: Mừng Anh Đến – Minh Thiện

Bài hát này thuộc thể Nhạc Sinh Hoạt của anh Minh Thiện (tác giả bài Chí Hướng..) đã rất lâu rồi từ thời 1950 ở Huế.

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Đản Sinh – Đức Quảng

ducquang

Nhạc phẩm Xuân Quê – Đức Quảng

ducquang

Trại Ca Nguyên Y – Bài Ca Trại Đàn Kiểu Mẫu Ngành Đồng

ducquang