DVD Karaoke Mừng Xuân Di Lặc

Xuân này DVD 16 chủ đề Mừng Xuân Di Lặc đã phát hành:

Bia 16 xuan AB 16Az

Có tặng thêm 1CD Mp3 để nghe trong xe hơi:

Bia tron 16 mp3z

Liên lạc Đức Quảng: [email protected]

 

Bài khác nên xem

Bác Gấm

nhuanphap

BHD Gia Định – Đêm văn nghệ cúng dường Phật đản

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Mẹ hiền yêu dấu – Nhạc Pháp

ducquang