Nhạc: Ân Đức Sinh Thành – Đức Quảng

Công cha như Núi Thái Sơn

Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con.

Câu ca dao đầu đời trên những vành nôi con dân Việt Nam đã được nhạc sĩ Dương Thiệu Tức viết thành bài ca bất hủ – Ân nghĩa Sinh Thành quý anh chị và các em đã biết. Nay xin giới thiệu bài ca dành cho chúng ta cũng viết từ ý của 4 câu ca dao trên (đã có nhạc Audio)

An duc sinh thanh 1z

An duc sinh thanhz

Bài khác nên xem

Nhạc: Cho Con Đến Với Gia Đình – Minh Sơn

ducquang

Nhạc: Thương Mẹ – Đức Quảng 1990

ducquang

Mừng ngày quốc tế Phụ Nữ

Linh Nguyên