Văn Nghệ: Giới Thiệu Mẫu Thiệp Xuân

Văn Nghệ dần dà giới thiệu Mẫu Thiệp Xuân để các BHD, các GĐPT tham khảo:

Sáng nay Phật tượng mỉm cười

Thay câu phó chúc thay lời chứng minh

Nhành mai trong nắng thanh bình

Nụ xuân Di Lặc tươi xinh đất trời

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 1/2016

Tâm Lễ

GĐPT Đức Hưng thực hiện Tuần lễ Huân Tu Cúng Dường Phật Đản PL.2565 – DL 2021

nhuanphap

BHD TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM KÍNH TIẾC CỐ HTr CẤP DŨNG TÂM KIỂM – BẠCH HOA MAI

Huệ Quang GĐPTVN