Văn Nghệ: Giới Thiệu Mẫu Thiệp Xuân

Văn Nghệ dần dà giới thiệu Mẫu Thiệp Xuân để các BHD, các GĐPT tham khảo:

Sáng nay Phật tượng mỉm cười

Thay câu phó chúc thay lời chứng minh

Nhành mai trong nắng thanh bình

Nụ xuân Di Lặc tươi xinh đất trời

Bài khác nên xem

BHD. Bà Rịa Vũng Tàu cúng dường Chư Tôn Đức mùa An cư kiết hạ

Tâm Lễ

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thi kết khóa bậc học huynh trưởng: Kiên,Trì, Định, Lực

Tâm Lễ

Lễ Khai Mạc Trại Vạn Hạnh 7 GĐPT Việt Nam

ducquang