Văn Nghệ: Giới Thiệu Mẫu Thiệp Xuân

Văn Nghệ dần dà giới thiệu Mẫu Thiệp Xuân để các BHD, các GĐPT tham khảo:

Sáng nay Phật tượng mỉm cười

Thay câu phó chúc thay lời chứng minh

Nhành mai trong nắng thanh bình

Nụ xuân Di Lặc tươi xinh đất trời

Bài khác nên xem

Kính mừng Phật Đản PL.2566 – DL.2022

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ kết khoá Trại Huấn Luyện Viên Phú Lâu Na 4

phuocthanh

Lễ tổng kết Phật sự năm 2014 của GĐPT Thanh Sơn (BHD Cam Ranh)