Văn Nghệ: Giới Thiệu Mẫu Thiệp Xuân

Văn Nghệ dần dà giới thiệu Mẫu Thiệp Xuân để các BHD, các GĐPT tham khảo:

Sáng nay Phật tượng mỉm cười

Thay câu phó chúc thay lời chứng minh

Nhành mai trong nắng thanh bình

Nụ xuân Di Lặc tươi xinh đất trời

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu nhất tâm cầu nguyện

Tâm Lễ

Trại liên đoàn CHÁNH KIẾN 04 – GĐPT Đức Tâm

datthinh

BHD TRUNG ƯƠNG – Thương Kính bái biệt

ducquang