Văn Nghệ: Giới Thiệu Mẫu Thiệp Xuân

Văn Nghệ dần dà giới thiệu Mẫu Thiệp Xuân để các BHD, các GĐPT tham khảo:

Sáng nay Phật tượng mỉm cười

Thay câu phó chúc thay lời chứng minh

Nhành mai trong nắng thanh bình

Nụ xuân Di Lặc tươi xinh đất trời

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thi kết khóa bậc Định 8

Tâm Lễ

Lễ Di Quan Htr cấp Tấn Bổn Đồng Phạm Lợi

phuocthanh

BHD GĐPT Khánh Hoà tổ chức Lễ ra mắt GĐPT Kim Sơn(Vĩnh Lương)

phuocthanh