Truyện Ca: Chim Oanh Vũ Nhân Từ – Đức Quảng

Chúng ta đã có truyện ca Oanh Vũ Tuyết Sơn của Nhạc sĩ Lê Cao Phan nay xin trình bàytiếp các truyện ca theo chương trình tu học các bậc. Và đây là Truyện ca của bậc Mở Mắt:

 

Bài khác nên xem

Nhạc: Em Là Vì Sao Sáng – Nguyễn Hiền

ducquang

CD mới: Thành Đạo và Xuân Lam

ducquang

Nhạc: Cành Mai Vừa Nở – Giác An

ducquang