Truyện Ca: Chim Oanh Vũ Nhân Từ – Đức Quảng

Chúng ta đã có truyện ca Oanh Vũ Tuyết Sơn của Nhạc sĩ Lê Cao Phan nay xin trình bàytiếp các truyện ca theo chương trình tu học các bậc. Và đây là Truyện ca của bậc Mở Mắt:

 

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Vòng tay thương yêu

ducquang

Nhạc phẩm: Đoàn Liên Hương – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc Karaoke: Về Phú Lâu Na – Như Vinh

ducquang