Nhạc Karaoke: Bài thương ca Sinh nhật – Đức Quảng

Nhạc phẩm BÀI THƯƠNG CA SINH NHẬT – tác giả: Đức Quảng 1982 – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Hiếu Ngọc – Videokaraoke Music GĐPT Productions 2015.

Bài khác nên xem

Bài Hát Tưởng Niệm GĐPT – Nguyên Nhân?

ducquang

BHD.GĐPT Khánh Hòa: Trại “Kiên Thệ” – họp bạn ngành Thiếu năm 2015

Huệ Quang GĐPTVN

Đệ Nhị Thập Chu Niên – GĐPT Đức Tâm

phuocthanh