Nhạc Karaoke: Bài thương ca Sinh nhật – Đức Quảng

Nhạc phẩm BÀI THƯƠNG CA SINH NHẬT – tác giả: Đức Quảng 1982 – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Hiếu Ngọc – Videokaraoke Music GĐPT Productions 2015.

Bài khác nên xem

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU tổ chức Lễ Hiệp Kỵ

Tâm Lễ

Nhạc: Lửa Sáng Niềm Tin – Hằng Vang

ducquang

NGÀNH NỮ GĐPT LÂM ĐỒNG TỔ CHỨC TRẠI TÂM CHÁNH

Huệ Quang GĐPTVN