Nhạc Karaoke: Bài thương ca Sinh nhật – Đức Quảng

Nhạc phẩm BÀI THƯƠNG CA SINH NHẬT – tác giả: Đức Quảng 1982 – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Hiếu Ngọc – Videokaraoke Music GĐPT Productions 2015.

Bài khác nên xem

Nhạc: Gia Đình Phật Tử Việt Nam Úc Đại Lợi – Đức Quảng

ducquang

(HĐTGCM) THÔNG ĐIỆP Phật Thành Đạo và Xuân an bình Phật Lịch 2560

nhuanphap

Pháp Hội Thù Ân II: Video Khai Đạo Giới Tử Thập Thiện Giới – TT Thích Nhuận Châu

Huệ Quang GĐPTVN