Nhạc Karaoke: Bài thương ca Sinh nhật – Đức Quảng

Nhạc phẩm BÀI THƯƠNG CA SINH NHẬT – tác giả: Đức Quảng 1982 – Hòa âm Giác An – Ca sĩ Hiếu Ngọc – Videokaraoke Music GĐPT Productions 2015.

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức Lễ Hiệp kỵ

Bài Hát Tưởng Niệm GĐPT – Nguyên Nhân?

ducquang

Khấp báo Hòa thượng THÍCH NGUYÊN NHƯ – Trụ trì Tập Thành Cổ Tự tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN