KHẤP BÁO: Ni Trưởng Thích Nữ Như Châu Viên tịch

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Môn đồ Pháp quyến thành kính khấp báo:

Ni Trưởng  đạo hiệu THÍCH NỮ NHƯ CHÂU

Trụ trì  Tổ đình Huê Lâm – Quận 11 – Sài Gòn

và Pháp Hoa tịnh viện (tỉnh Lâm Đồng).

 Trưởng Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự TP.HCM.

 Cố vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Quảng Đức Sài Gòn
 Cố vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Chánh Tâm (BHD Quảng Đức Sài Gòn)
Đã thu thần thị tịch lúc 09g00′ ngày 02/5/2019
Nhằm ngày 28 tháng 3 năm Kỷ Hợi
Tại Tổ đình Huê Lâm – quận 11- Sài Gòn
Trụ thế  81 năm – 54 Hạ lạp.

Lễ Nhập Kim Quan lúc 17 g00 ngày 02/5/2019 Nhằm ngày 28 tháng 3 năm Kỷ Hợi
Kim quang tôn trí tại Tổ đình Huê Lâm số 680 Hồng Bàng, phường 2, quận 11, Sài Gòn.

Nhất tâm nguyện cầu Giác linh Ni Trưởng 
CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

Huy Hiệu Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam 2015

ducquang

GĐPT Cam Ranh: Kỷ niệm Húy nhật lần thứ 13 HTr cấp Dũng Tâm Châu-Nguyễn Trưng

KHAI MẠC TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG HUYỀN TRANG VI .TRUNG ƯƠNG – MKH

Tâm Lễ