Trình thư số : 12.099/HDTƯ/TB ngày 04.10.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đệ trình Trình thư số : 12.099/HDTƯ/TB ngày 04.10.2012 V/v Thông tin chính thức địa điểm tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam lên Chư tôn thiền đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Văn thư số : 12.053/HDTƯ/TB ngày 02.06.2012

datthinh

Bản Tin 5: Ôi Uy Nghiêm Bóng Chùa Từ Đàm

ducquang

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Gia Định

nhuanphap