Trầm hương đốt – Bửu Bác

Bài này lúc đầu có tên là Hải triều âm, sau đổi lại là Trầm Hương đốt – khởi đầu cho dòng nhạc Bửu Bác thâm tín và trang nghiêm:

Bài khác nên xem

Nhạc Giọt Chuông Cam Lộ – Đạo Ca 8

ducquang

(Bút ký tâm tình Lam) Trại Hạnh Tâm Chánh – Ngành Nữ BHD.GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn

Huệ Quang GĐPTVN

Trại Ca Vạn Hạnh – Như Vinh

ducquang