Trầm hương đốt – Bửu Bác

Bài này lúc đầu có tên là Hải triều âm, sau đổi lại là Trầm Hương đốt – khởi đầu cho dòng nhạc Bửu Bác thâm tín và trang nghiêm:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tết đến rồi! – Minh Khánh

ducquang

Nhân quả

datthinh

Thơ: Trời Đất Vẫn Bình Yên

phuocthanh