Trầm hương đốt – Bửu Bác

Bài này lúc đầu có tên là Hải triều âm, sau đổi lại là Trầm Hương đốt – khởi đầu cho dòng nhạc Bửu Bác thâm tín và trang nghiêm:

Bài khác nên xem

Ngũ Uẩn

datthinh

Nơi Ôn an nghỉ

nhuanphap

Truyện tranh Phật Giáo: Chân Vàng

phuocthanh