Trầm hương đốt – Bửu Bác

Bài này lúc đầu có tên là Hải triều âm, sau đổi lại là Trầm Hương đốt – khởi đầu cho dòng nhạc Bửu Bác thâm tín và trang nghiêm:

Bài khác nên xem

Gút dây – Bậc Chân Cứng

datthinh

Ban Đại Diện GĐPT thị xã Ninh Hòa (thuộc BHD Khánh Hòa): tổ chức thi vượt bậc cho các em đoàn sinh

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Gia Định: Thiệp chúc xuân Quý Tỵ

nhuanphap