Tin Buồn

Tin Buồn

Cụ Bà Nguyễn Thị Hường

Pháp danh Nguyên Chánh

Nguyên quán Thừa Thiên – Huế
là Hiền thê cố Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn

Nguyên Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

Nguyên Đệ nhất Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thủ Đô Sài Gòn

(Nay là BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn)

Hưởng Thọ: 101 tuổi

Từ trần lúc 5h00, ngày 27.07.2012(9.6.Nhâm Thìn)

Lễ nhập liệm vào lúc 16h00 27.07.2012(9.6.Nhâm Thìn)

Lễ Động Quan vào lúc 10h00 29.07.2012(11.6.Nhâm Thìn)

Tại Nghĩa trang Đa Phước-TP HCM

 Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng – BĐD khu vực Đức Trọng-Lâm Hà tổ chức Vu Lan

phuocthanh

Ban bảo Trợ GĐPT Huyện Xuân Lộc họp đầu năm Quý Tỵ 2013

phuocthanh

Bình Thuận: BĐD GĐPT Huyện Hàm Tân vấn an và chúc Tết chư Tôn Đức

Huệ Quang GĐPTVN