GĐPT Gia Định: Khai khoá bậc Kiên 19 – bậc Trì 15

Vào ngày 6/7/2014 vừa qua tại tu viện Quảng Hương Già Lam, BHD GĐPT Gia Định đã tổ chức Lễ khai khoá tu học Huynh trưởng bậc Kiên khoá 19, bậc Trì khoá 15, đồng thời cấp phát chứng chỉ trúng cách trại Huấn luyện Huynh trưởng Lộc Uyển 28.
Tham dự lễ khai khoá và cấp phát chứng chỉ trúng cách có sự hiện diện chủ toạ của Huynh trưởng cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân, Trưởng ban BHD GĐPT Gia Định, cùng sự hiện diện của quý anh chị Thường vụ BHD, Uỷ viên, Phụ tá Uỷ viên, Huynh trưởng các đơn vị trực thuộc.
Bậc Kiên khoá 19 gồm có 81 Huynh trưởng học viên, bậc Trì khoá 15 có 66 Huynh trưởng học viên.
Sau nghi thức niệm Phật cầu gia bị, cử bài ca chính thức GĐPT Việt Nam. Huynh trưởng cấp Tấn Nhật Quế – Lê Thị Thanh Vân, Uỷ viên Nghiên huấn BHD có lời phát biểu khai khoá, sách tấn tinh thần tu học đối với các Huynh trưởng học viên. Huynh trưởng cấp Tấn Thiên Tịnh – Lê Văn Nghệ đọc quyết định trúng cách trại huấn luyện Lộc Uyển gồm có 50 Huynh trưởng. Nhân dịp này, BHD khen tặng trại sinh Quảng Khai – Nguyễn Thành Nguyên (Thủ khoa), trại sinh Tuệ Quý – Trần Phước Bảo, trại sinh Nhuận Hạnh – Lê Thị Hồng Minh (đồng Á khoa), cả ba trại sinh đều sinh hoạt tại GĐPT Đức Chơn.
Huynh trưởng Trưởng ban BHD ban huấn từ khích lệ tinh thần, nhắc nhở anh chị em nỗ lực tu học, tiếp thu các kiến thức được trao truyền làm hành trang trên bước đường làm trưởng.
Một số hình ảnh tại lễ khai khoá và cấp phát chứng chỉ trúng cách.

Bài khác nên xem

Chu niên lần thứ 47 GĐPT Đức Hưng – BHD Gia Định

datthinh

(BHD Gia Định) Lễ khai mạc Liên trại HLHT A Dục 23 – Lộc Uyển 31

nhuanphap

BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức khai giảng Bậc Lực năm 2023