Lễ thọ cấp Tín – cấp phát chứng chỉ trúng cách Lộc uyển 10- A Dục 8

P1010888
Vào lúc 18h00 giờ ngày 21.04.2013 tại Chùa Từ Hiếu. BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Thọ Cấp Tín.

Để gánh vác và chu toàn mọi việc do Tổ chức giao phó cho Anh Chị Huynh trưởng các cấp, có trách nhiệm thịnh suy một Đơn vị Gia đình:

 – Huynh trưởng phải có khả năng lãnh đạo-chỉ huy .

– Đạo đức tốt để cho đàn em noi theo.

– Có tinh thần trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ do Tổ chức giao phó.

– Thệ nguyện tu học để phục vụ Tổ chức.

Cho nên tinh thần trách nhiệm của người Huynh trưởng là tinh thần tự giác – tự nguyện; Việc thọ cấp là tự mỗi Huynh Trưởng tự nhận gánh vác thêm trách nhiệm, để hoàn thành sứ mệnh do Tổ chức giao phó.

Quang lâm Chứng minh Lễ Thọ Cấp Tín: Hoà Thượng Thích Nguyên Lý – Tổng Thủ quỷ Viện Hoá Đạo GHPGVNTNĐệ – Trụ Trì Chùa Từ Hiếu.

Chủ Toạ Lễ Thọ Cấp Tín: Huynh Trưởng Cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban Hướng Dẫn, tham dự Lễ Thọ Cấp còn quý : Huynh Trưởng Cấp Tấn Diệu Hạnh Phạm Thị Dung – Tổng Thư Ký, Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyên Phương Vũ Thị Lan, Uỷ Viên Nghiên Huấn, Huynh Trưởng cấp Tín Diệu Hoa Nguyễn Kim Liên-Uỷ Viên Tổ Kiểm cùng một qúy Anh Chị Uỷ Viên, Phụ tá Uỷ viên BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, cùng Huynh Trưởng Trại Sinh Lộc Uyển 10, A Dục 8 và hai Huynh Trưởng tân thăng cấp Tín.

Sau phần niêm hương bạch Phật, toàn thể Đạo tràng đồng tụng bài kệ Thủ Lăng Nghiêm, Chào kỳ hiệu Sen Trắng, tưởng niệm chư vị Thánh tử Đạo, tiền bối hữu công, Huynh trưởng quá vãng.

Huynh Trưởng Cấp Tấn Diệu Hạnh Phạm Thị Dung – Tổng Thư Ký đọc quyết định QĐ số : 13.008/HDQĐ/TB ngày 01.02.2013 công nhận Trại sinh trúng cách, Trại Lộc Uyển 10 – A Dục 8.

BHD cung thỉnh Hoà Thượng chứng minh, phát thưởng, chứng chỉ trúng cách cho Huynh Trưởng Trại sinh.

Huynh Trưởng Cấp Tấn Diệu Hạnh Phạm Thị Dung – Tổng Thư Ký đọc quyết định QĐ số : 13.025/HDTƯ/TB ngày 16.03.2013 V/v xếp cấp Tín cho Huynh Trưởng năm 2012.

Huynh Huynh Trưởng cấp Tấn Nguyên Phương Vũ Thị Lan, Uỷ Viên Nghiên Huấn đọc Quy chế Huynh Trưởng: quy định bổn phận và nhiệm vụ của Huynh trưởng cấp Tín.

Lần lượt 02 Huynh Trưởng tân thăng cấp Tín tuyên đọc lời phát nguyện trước Tam Bảo, trước sự chứng tri của Anh Trưởng Ban cùng toàn thể BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

Huấn Từ của Huynh Trưởng Trưởng ban “…Thay mặt BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn , Hội Đồng Huynh Trưởng cấp Tấn công nhận lời phát nguyện của quý anh chị tân thăng cấp Tín.

Trước Đại hùng bảo điện qúy Anh Chị đã phát nguyện thọ nhận trách nhiệm nặng nề hơn trong thời gian tới, thật sự trong lần thọ cấp này, BHD chúng ta quá ít ỏi nhưng bản thân tôi rất vui mừng, rộn rả có đông đủ quý Anh Chị trong Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn cấp lãnh đạo cao nhất của BHD Quảng Đức Sài Gòn…

BHD Quảng Đức Sài Gòn, rất mong quý anh chị cố gắng thực hiện lời phát nguyện của mình trọn đời tận trung với GĐPT Việt Nam….”

Đạo Từ của Hoà Thượng Tổng Thủ quỷ Viện Hoá Đạo GHPGVNTN

“…Dưới ánh hào quang của Chư Phật, hai Huynh trưởng đã phát nguyện trước Tam Bảo, Thầy cũng rất mong hai con thực hiện những lời các con phát nguyện trước Tam bảo. Trong giai đoạn hiện nay, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, mới biết lòng trung thành của GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đối với đạo pháp và dân tộc, đối với GHPGVNTN…

Lễ thọ cấp hoàn mãn lúc 19h30 cùng ngày

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài GònBài khác nên xem

Lễ tưởng niệm Húy nhật Trưởng lão Hòa thượng đạo hiệu THÍCH ĐỨC CHƠN

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ THỌ CẤP TÍN, CẤP TẬP

Tâm Lễ

Lễ Thọ Cấp Tập – BHD Quảng Nam 1 – 01.01.2012

datthinh