Lời Cảm Niệm của BHD Lâm Đồng

LỜI CẢM NIỆM

Của BHD.GDPT Lâm Đồng

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sự A Di Đà phật

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiền Đức,chư  Hòa thượng chứng minh cùng Chư Tôn Đức Cố vấn giáo hạnh GDPT-VN

Kính thưa Anh Trương Ban Hướng Dẫn TW.GDPT,VN

Các Anh,Chị BHD.Tư GDPT Viet Nam

Hội đồng cấp Dũng,cấp tấn,cấp tín,cấp tập toàn quốc

Các anh,chị Huynh trưởng và đoàn sinh.

Kính thưa Chị Thạnh cũng đoàn thể tan môn hiếu quyến.

Kính thưa chơn linh Anh Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh HT cấp Dũng GDPT Việt Nam

Trong suốt cuộc đời của HT Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh,nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GDPT Lâm Đồng,Anh đã để lại cho Anh  em BDH cũng toàn thể HT và đoàn sinh GDPT Lâm Đồng biết bao nhiều tình cảm,Anh đã từng chia sẻ ngọt bùi,nơi nào khó anh đến,nơi nào vui Anh mừng.Anh đã từng chấp nhận gian khó để đàn em vươn lên.

Giờ này chúng con xin phép Chư Tôn Đức chứng minh cùng các Anh,chị BHD Trung Ương các BHD Tỉnh bạn cho phép toàn thể HT và đoàn sinh GDPT Lâm Đồng được tâm tình cùng người Anh cả đáng kính đáng thương Của gia đình Lam Viên Năng Quang Nguyễn Hữu Thạnh.

Toàn thể Anh em nhà Lam đều quay quần về đây khi được tin Anh xã bỏ xac thân tư đại để về với cỡi Phật.

Lòng Anh em quặn thắt và biết rằng:

Trần gian là quán trọ

Tạo hóa lẻ huyển vi

Thế nhân là lữ khách

Dừng bước rồi ra đi

Nhưng Anh đi để lại cho chúng em biết bao nhiêu thương tiết Anh Thạnh ơi.Nhớ lại những ngày tổ chức gặp nhiều nội ma ngoại chướng,khó khắn, trắc trở,thấy các em anh thương,từ Đà Lạt anh,Anh Châu cùng các anh chị BHD chấp nhận ngồi trên những chuyến xe chổ vật liệu xây dựng rồi phủ bạt lên, chỉ với 1 điều duy nhất là làm sao phải về được vùng Đạ tẻ xa xôi  nhất để nhìn,để thấy và nghe đàn em đang thao thức mong Anh về,hay rất nhiều lần Anh với chiếc xe đạp không quản ngại mưa đến thăm các Đợn vị tại ĐaLạt,thương quá Anh ơi

Mỗi lần anh đến thăm

Nhìn đôi mắt chân thành

Như Anh thầm nhắn nhủ

Nhớ khẩu hòa vô tranh .

Sao mà tuyệt diệu vậy Anh.Phải chăng anh được sinh ra để làm cho mọi người được hạnh phúc,được thương yêu .Anh  không dành gì cho riêng mình. Càng nhắc đến Anh chúng em càng nhớ những buổi học.giọng Anh san sản,Anh từng phiền muộn.Giờ này ở cỏi tạm Anh đã trả xong 1 một kiếp người.

Áo vàng thất bảo dạo quanh chơi

Oan khien chấm dứt nhân tiền kiếp

Chánh nghiệp mang theo quả hiện thời.

Kính chơn linh Anh

Anh  đi ngàn lệ ứa

Anh mãi mãi không về

Cức lạc vốn là quê ,

Cầu mong Anh tự tại

Suốt đời nhớ thương anh

Anh Thạnh ơi! Biết bao nhiều kỷ niệm về Anh,vui cũng nhiều buồn cũng có.Giờ này tất cả nhà Lam vân tập về đây ngậm ngùi thương tiếc nhớ về Anh

Lại thêm một cội Lam già

Lìa xa thế giới ta bà hồi quê

Tám mươi năm biết đường về

Trần gian còn lắm bộn bề khó khăn

Trời thu treo nữa vầng trăng

Xứ ngàn hoa thoảng buâng khuâng kiếp người

Năng Quang Anh đã đi rồi

Ôi thương tiếc suốt cuộc đời vì Lam

Nhớ thời gian khó đồng cam

Chắc chiu xây dựng hoa đàm thoảng hương

Ngậm ngùi Sen trắng vấn vướng

Trước chơn linh Anh,chúng em nguyện cố gắng tinh tấn vượt qua mọi cam go thử thách để tiếp nối bước anh đi,Anh hãy thanh thản ra đi nguyện cầu Chư Bồ Tát cũng Chư Phật mười phương độ chơn linh anh giải thoát ,Sen trắng ngọt  ngào hương

Tạm biệt anh Năng Quang Nguyễn Hữu Thanh.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát

 

 

 

 

\

 

 

 

Bài khác nên xem

PHÁP HỘI THÙ ÂN

nhuanphap

Lễ báo ân – báo hiếu của GĐPT Kỳ Viên (BHD Cam Ranh)

Khánh Hòa: Nhớ mùa Pháp nạn 1963

nhuanphap