BHD Trung Ương Kính Viếng

Nhận đước tin Thân Phụ HT Từ Khoa Pháp Quốc, cũng là thân phụ của HT Diệu Vượng Na Uy mãn phần tại pháp và di quan về an táng tại Quê hương – Từ chiều và tối nay, 29-10, đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương Việt Nam, Ban Hướng dẫn Quảng Đức Sài Gòn, đại diện GĐAL tại Sài Gòn, Đại diện trang nhà Thế giới đã có mặt để phân ưu và hướng nguyện:

Bài khác nên xem

Ngành Nam GĐPT Lâm Đồng kỷ niệm Ngày Dũng – năm 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức Phân Ưu

ducquang

Lễ Phúng Viếng của BHD GĐPT Bình Phước

phuocthanh