BHD Trung Ương Kính Viếng

Nhận đước tin Thân Phụ HT Từ Khoa Pháp Quốc, cũng là thân phụ của HT Diệu Vượng Na Uy mãn phần tại pháp và di quan về an táng tại Quê hương – Từ chiều và tối nay, 29-10, đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương Việt Nam, Ban Hướng dẫn Quảng Đức Sài Gòn, đại diện GĐAL tại Sài Gòn, Đại diện trang nhà Thế giới đã có mặt để phân ưu và hướng nguyện:

Bài khác nên xem

GĐPT Đức Hưng Huân Tu Cúng Dường Phật Đản Pl.2565 – Dl 2021

nhuanphap

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam – Cáo tang

nhuanphap

Ngành Nữ Lâm Đồng đã tổ chức buổi sinh hoạt năm 2018.

phuocthanh