BHD Trung Ương Kính Viếng

Nhận đước tin Thân Phụ HT Từ Khoa Pháp Quốc, cũng là thân phụ của HT Diệu Vượng Na Uy mãn phần tại pháp và di quan về an táng tại Quê hương – Từ chiều và tối nay, 29-10, đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương Việt Nam, Ban Hướng dẫn Quảng Đức Sài Gòn, đại diện GĐAL tại Sài Gòn, Đại diện trang nhà Thế giới đã có mặt để phân ưu và hướng nguyện:

Bài khác nên xem

BHD GĐPTGia Định trao Ủy Nhiệm Thư Thành Lập GĐPT Đức Thành

phuocthanh

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu cùng tang gia hiếu quyến TT. Thích Hải Tạng

datthinh

Tổ chức Lễ Tưởng Niệm HT thượng Thiện hạ Hoa (Nguyên Viện Trưởng Viện Hóa Đạo) – BĐD GĐPT Quận 11

phuocthanh