Lễ Viếng Thượng Tọa Ân Sư-BHD Lâm Đồng, PLN3 Lâm Đồng, PLN3 Bình Định

Hình ảnh Lễ viếng Thượng Tọa Ân Sư của BHD GĐPT Lâm Đồng, đại diện trại sinh Phú Lâu Na 3 Lâm Đồng, Phú Lâu Na 3 Bình Định vào lúc 14h30 ngày 03/12/2013 :

 

Tin-ảnh: Tâm Pháp

 

Bài khác nên xem

Tin Ảnh: Lễ Đại tường Trưởng lão HT Đệ nhị Thượng thủ Hội đồng Tăng già Bản thệ

nhuanphap

Tin sinh hoạt GĐPT Biên Hoà tháng 11/2014

nhuanphap

Lễ Thọ Cấp Tập do BHD Gia Định Tổ Chức

phuocthanh