BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ Tổng kết Phật sự năm 2016

Trong niềm hoan hỷ của mùa Xuân Di Lặc PL.2561. Hôm nay, ngày 05.02.2017 (nhằm ngày mùng 9 tháng giêng năm Đinh Dậu), vào lúc 8 giờ, tại Văn phòng BHD.GĐPT Cam Ranh. Được Chư Tôn đức ân sư từ mẫn tạo thắng duyên lành và quang lâm chứng minh, Lễ “tổng kết Phật sự năm 2016 và triển khai đề án Phật sự trọng tâm năm 2017” của BHD.GĐPT Cam Ranh đã được cử hành trang nghiêm, trọng thể.

Lam viên hân hoan cung nghinh Hòa thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Nghiêm, Thành viên Hội đồng Tăng Già chứng minh GĐPT Việt Nam, Thành viên Ban Thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam, Trưởng ban cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh chấn tích quang lâm chứng minh. Cùng sự quang lâm chứng tri của Hòa thượng đạo hiệu thượng Thông hạ Anh, ân sư giáo dưỡng; Đại đức Thích Chúc Lạc, ân sư giáo dưỡng.

Hiện diện tham dự Hội nghị gồm có 44 Huynh trưởng là thành viên BHD; BCH Hội đồng HTr các cấp Tập, Tín, Tấn; Gia trưởng, Liên đoàn trưởng các đơn vị GĐPT trực thuộc.

Sau phần nghi thức, HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh, dâng lời đảnh lễ chào mừng, tri ân lên chư Tôn Thiền đức chứng minh và huấn từ sách tấn HTr tu tập, hành trì pháp “Tứ vô lượng tâm” trong đời sống của người HTr GĐPT.

Tiếp theo, HTr Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang – Tổng thư ký BHD.GĐPT Cam Ranh, báo cáo “Tổng kết Phật sự năm 2016 – Đề án Phật sự trọng tâm năm 2017”.

Trong không gian trang nghiêm, ấm áp đạo tình, Hội chúng diễm phúc được ân triêm suối nguồn pháp lạc qua đạo từ của Hòa thượng chứng minh. Lời giáo huấn của Ngài là tư lương quý báu cho Lam viên làm hành trang trên đường phụng sự lý tưởng GĐPT, thực thi sứ mệnh của những người khoác chiếc áo Lam hiền, mang trên ngực trái chiếc Huy hiệu Hoa Sen Trắng.

Sau khi cung tiễn chư Tôn Thiền đức hồi quy phương trượng, Hội nghị tiến hành chương trình nghị sự dưới sự đồng chủ trì của HTr HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết,Trưởng ban BHD; HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện, Phó Trưởng ban ngành Nam; HTr Tâm Bản Nguyễn Thị Sô, Phó Trưởng ban ngành Nữ. Thư ký đoàn gồm HTr Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang, Tổng thư ký; HTr Nguyên Niệm Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng thư ký. Kiểm soát viên HTr Tâm Thông Trần Văn Hữu.

Qua hơn 4 giờ hội thảo nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, toàn thể Huynh trưởng đại biểu đã biểu quyết tán thành những tiêu điểm như sau:

1/. Thông qua báo cáo thành quả tu học và sinh hoạt trong năm 2016; kiểm thảo để tích lũy được những thuận duyên cần tô bồi làm hành trang tiến về phía trước – cùng với những trở duyên, những khuyết điểm tồn tại cần phải khắc phục, vượt qua

2/. Thông qua định hướng Phật sự trọng tâm năm 2017, gồm các mục tiêu:

+  Nhất tâm tôn kính, thân cận Chư tôn đức để được ân triêm công đức, tình thương và sự bảo bọc của quý Thầy, Cô tạo thắng duyên cho sinh hoạt của GĐPT. Tích cực huy động tối đa HTr và ĐS tham gia mọi công tác Phật sự do vị trụ trì chùa trú xứ hoặc Giáo hội điều động.

Thượng tôn tinh thần “lục hòa cộng trụ”, trưởng dưỡng Lam tình thương yêu, đoàn kết gắn bó trong hàng ngũ Lam viên. Vận dụng tinh thần Bi – Trí – Dũng để vượt thắng các chướng duyên nội tại. Giữ vững kỷ cương của tổ chức theo đúng Nội Quy và Quy chế Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.

+ Kiện toàn nền nếp lãnh đạo, điều hành của BHD và Ủy ban Quản trị Huynh trưởng theo đúng chức năng – nhiệm vụ của từng phần hành. Khuyến tấn sinh hoạt định kỳ của Hội đồng HTr các cấp.

Củng cố nền nếp sinh hoạt, tu học của các đơn vị GĐPT trực thuộc. Chú trọng hỗ trợ cho các đơn vị còn yếu kém hoặc đang gặp chướng duyên.

Vạch định phương thức tổ chức tu học phù hợp với khế lý, khế cơ để tạo thuận duyên cho Huynh trưởng tham gia. Mở trại HLHT sơ cấp Lộc Uyển khóa XV (và có thể là Liên Trại Lộc Uyển XV-A Dục XIV).

+ Duy trì tối thiểu 3 khóa tu tập Bát Quan Trai giới trong năm. Khuyến tấn HTr đã thọ Bồ Tát giới tại gia và Thập Thiện giới tham dự các khóa lễ bố tát, tụng giới thường kỳ để HTr dọn mình trưởng dưỡng thiện căn tịnh trừ nghiệp chướng.

+ Tổ chức những hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sức sống của GĐPT nhân dịp các đại lễ của Phật giáo và ngày truyền thống của tổ chức.

3/. Thông qua đề án Phật sự trọng tâm năm 2017 của từng Ban viên BHD và các Đơn vị GĐPT trực thuộc.

4/. Giao nhiệm vụ cho Tổng thư ký và Văn phòng BHD căn cứ theo những ý kiến đóng góp của đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các văn kiện của Hội nghị này.

Với niềm tin sâu sắc vào mục đích chân chính của GĐPT Việt Nam, toàn thể Huynh trưởng đại biểu đồng nguyện phát Bồ đề tâm, hành Bồ tát hạnh, tinh tấn trên đường phục vụ lý tưởng “Phụng sự Đạo pháp, Phụng sự Dân tộc, Phụng sự Con người”.

Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2016 của BHD.GĐPT Cam Ranh hoàn mãn lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày. Vòng dây thân ái kết chặt trong niềm hoan hỷ Phật sự viên thành,

Tin và hình ảnh: Huệ Quảng – Nhật Trường

(www.gdptcamranh.net)

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT KonTum tổ chức Trại Huấn luyện Đầu Thứ Đàn Tuyết Sơn

phuocthanh

Nhạc: Phật Giáo Việt Nam – Lê Cao Phan – Lời Anh, Pháp

ducquang

Trại Vạn Hạnh 5 GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang