Tiễn Anh Mùa Thu Cuối – nhạc tưởng niệm Cố HTr cấp Tấn GĐPTVN Thị Hoàng – NGUYỄN DUY LÔ

 

TIỄN ANH MÙA THU CUỐI
Nhạc tưởng niệm Cố Huynh trưởng cấp Tấn GĐPTVN
Thị Hoàng – Nguyễn Duy Lô
Thơ: Tâm Hoài.
Ký âm & Trình bày: Viên Dung.

 

Bài thơ phổ nhạc:

Bài khác nên xem

Cảm nghĩ về đêm trăng Trung thu

phuocthanh

Tài Liệu: Phật Giáo và Dân Tộc Việt Nam mất gì khi phá sản tinh hoa của Gia Đình Phật Tử Việt Nam (TT)

phuocthanh

Thơ: Chiếc bóng viễn phương của Nguyên Hoàng

phuocthanh