Tiễn Anh Mùa Thu Cuối – nhạc tưởng niệm Cố HTr cấp Tấn GĐPTVN Thị Hoàng – NGUYỄN DUY LÔ

 

TIỄN ANH MÙA THU CUỐI
Nhạc tưởng niệm Cố Huynh trưởng cấp Tấn GĐPTVN
Thị Hoàng – Nguyễn Duy Lô
Thơ: Tâm Hoài.
Ký âm & Trình bày: Viên Dung.

 

Bài thơ phổ nhạc:

Bài khác nên xem

Trại Ca La Hầu La – Diệu Quang, Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke-Bài ca lửa Dũng-Lê Cao Phan

ducquang

Âm nhạc Phật giáo và Âm nhạc Dân tộc – Giáo Sư Trần Văn Khê

phuocthanh