Bi Chí Đức Tăng Thống GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

ky-su-hue-381BI CHÍ

ĐỨC TĂNG THỐNG GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

Chơn như vẳng lặng, vốn không đến cũng không đi.

Huyễn tướng duyên sanh, đã có sanh tất có diệt;

Mê chơn như, chấp huyễn tướng là chúng sinh,

Ngộ huyễn tướng tức chơn như là Bồ Tát.

Đức Đại lão Hòa Thượng húy TRỪNG THỦY hiệu GIÁC NHIÊN, kế thừa đời thứ 42 dòng Thiền LÂM TẾ, đời thứ 8 pháp phái LIỄU QUÁN, tên thật là VÕ CHÍ THÂM, sinh năm 1878 (Mậu Dần) tại làng Ái Tử, phủ Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Năm 18 tuổi xuất gia đến cầu pháp với Hòa Thượng TÂM TỊNH chùa Từ Hiếu. Hai năm sau thọ giới Sa Di. Năm 28 tuổi thọ giới Cụ túc với Hòa Thượng VĨNH GIA chùa Phước Lâm, tham học với Hòa Thượng TUỆ PHÁP chùa Thiên Hưng và Hòa Thượng PHÚC HUỆ chùa Thập Tháp.

Với ý chí nguyện truyền trì chánh pháp, hành đạo độ sanh, Ngài đã lần lượt giữ nhiều chức vụ trọng yếu trong Giáo hội.

Năm 1973, Hòa Thượng TĂNG THỐNG TỊNH KHIẾT viên tịch, Giáo hội suy tôn Ngài kế vị TĂNG THỐNG cho đến ngày Ngài viên tịch.

Đời Ngài dài hơn thế kỷ, 102 tuổi đời, 84 tuổi đạo, Rạng ngời giới đức tinh nghiêm đạo hạnh cao khiết, khoan từ giản dị, thiền phong trác việt, chí nguyện kiên trinh, tuệ tâm siêu thoát. Dầu tuổi đã rất cao mà thể chất vẫn an lành, tinh thần vẫn sáng suốt lạ thường.

Ngài vô bệnh an nhiên thị tịch lúc 06 giờ 30 sáng mồng 06 tháng Giêng Kỷ Mùi 1979, giữa muôn vạn tấm lòng ngưỡng mộ tôn sùng như một vị Bồ Tát hóa thân.

Phật lịch 2522, cuối tháng Hai Kỷ Mùi 1979

GIÁO HỘI và MÔN ĐỒ ĐỆ TỬ

Đồng phụng lập.

dsc04868_600x450

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Hoài Cảm – Thơ Phan Hồng Liên

ducquang

Nhạc Karaoke: Xuân Lễ Phật – Tâm Đức

ducquang

Thơ: Mừng Đại Hội GĐPT Bình Thuận thành công

phuocthanh