Thường Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu chúc tết Chư Tôn Đức

IMG_0559

Theo thông lệ hằng năm, cứ vào những ngày giáp tết Nguyên Đán, BHD.GĐPT.BRVT tổ chức thăm viếng vấn an Chư Tôn Đức Cố Vấn Giáo Hạnh, Chư Tôn Đức ân sư trong địa bàn tỉnh. Năm nay BHD ủy nhiệm ĐD.BHD tại các Huyện thăm viếng, vấn an, chúc tết quý Chư Tôn Đức trụ trì các chùa trong các Huyện. Thường Vụ BHD trực tiếp tổ chức đi đến trụ xứ của quý Thầy CVGH và ân sư trong tỉnh để cúng dường, vấn an, chúc tết.

Khởi hành lúc 7g30 ngày 29.01.2016 đoàn đến thăm vấn an sức khỏe và chúc tết Hòa thượng Trưởng ban CVGH.GĐPT.BRVT và được thầy ân cần hỏi han  về tình hình GĐPT tỉnh nhà cũng như sách tấn tinh thần của huynh trưởng và đoàn sinh trong tỉnh, tiếp theo đoàn đến thăm Thượng Tọa Thích Tâm Nguyên CVGH tại chùa Chánh Thiên tại khu vực thành phố Bà Rịa và tiếp tục cuộc thăm viếng Chư Tôn Đức tại khu vực huyện Tân Thành, Đại Tòng Lâm và các chùa lân cận.

Tại các trú xứ của Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng,. Ni sư trụ trì , TV.BHD đã gởi lời thỉnh an quý ngài và cúng dường tịnh vật nhỏ để thể hiện tinh thần tri ân, hiếu đạo của GĐPT tỉnh nhà đối với những bậc trưởng thượng đã luôn luôn là bóng đại thọ che chở cho tổ chức GĐPT tỉnh nhà vượt qua mọi gian khó để thành toàn Phật sự, thăng tiến tổ chức.

                                                                                                                                                                                                   VP.BHD.BRVT

 

IMG_0560

IMG_0568

IMG_0574

IMG_0579

IMG_0582

IMG_0587

IMG_0592

IMG_0593

IMG_0594

IMG_0599

IMG_0579

Bài khác nên xem

Lễ cấp phát quỹ hỗ trợ học phí Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn lần thứ 3

phuocthanh

Quà Xuân cho áo Lam

phuocthanh

GĐPT Gia Định: Kỳ thi bậc Lực các khóa năm 2015

nhuanphap