Chư Tôn Đức Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Hội Đồng Giáo Giới cùng đại diện các cấp Ban Hướng Dẫn GĐPTVN kính viếng tang lễ Cố Hòa Thượng thượng Như hạ Ý

Vào lúc 09g30 ngày 4/11/2019, tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo, thành phố Nha Trang, Hòa Thượng Thích Minh Tâm – Phó Ban Ngoại Vụ cùng quý Hòa Thượng Thích Thái Hòa – Tổng Thư Ký; Hòa Thượng Thích Hạnh Nguyện – Thành Viên Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN đã thừa ủy nhiệm Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ hướng dẫn phái đoàn với sự hiện diện của quý anh, chị: Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng, Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Nguyên Hoa – Nguyễn Thị Khánh, đại diện Hội Đồng Huynh Trưởng Cấp Dũng GĐPTVN, Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới và Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đến niêm hương tưởng niệm trước linh đài Giác Linh Hòa Thượng tân viên tịch Liễu Quán pháp phái đệ bát thế, khai sơn Linh Sơn Pháp Bảo – Linh Sơn Pháp Ấn – Linh Sơn Phước Điền tam tự viện chủ, húy thượng Trừng hạ Huệ, tự Như Ý, hiệu Ấn Bảo.

Cố Hòa Thượng tân viên tịch là Bổn Sư của Thượng Tọa Thích Thông Trí – Phó Tổng Thư Ký Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN đặc trách Âu Châu và là Ân Sư của Gia Đình Phật Tử tỉnh Khánh Hòa.

Tháp tùng phái đoàn Chư Tôn Đức và đại diện các cấp Ban Hướng Dẫn GĐPT còn có quý anh chị thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa, Tăng chúng và đại diện Phật Tử chùa Phước Duyên, thành phố Huế; chùa Phật Ân, Long Thành, Đồng Nai.

Sau khi dâng lễ tưởng niệm, Chư Tôn Đức cùng phái đoàn hữu nhiễu kim quan Cố Hòa Thượng tân viên tịch; tiếp đó Hòa Thượng Thích Thái Hòa đã thay mặt phái đoàn ghi vào sổ tang lưu niệm./.

(Nguồn: gdptthegioi.net)                     

Bài khác nên xem

BĐD GĐPT Diên Khánh (BHD GĐPT Khánh Hòa):nguyện cầu Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đảnh lễ giác linh Hòa Thượng thượng Minh hạ Kiến

phuocthanh

Nương Bóng thuyền từ, Siêu thăng Phật quốc( BHD GDPT Khánh Hoà )

phuocthanh