Tuần lễ huân tu kính mừng Đại lễ Phật đản – PL 2564

Tuần lễ Phật đản PL.2564, DL.2020 đang về trên khắp địa cầu và quê hương Việt Nam. Năm nay không gian và hình thức tổ chức cúng dường Khánh Đản có nhiều giới hạn, do toàn thể cộng đồng nhân loại đang chung tay hóa giải dịch bệnh Covid 19. Tuy nhiên, tấm lòng cúng dường ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn thị hiện Đản Sanh của người con Phật vẫn tinh khiết và chí thành với những phương thức tỏ bày lòng tri ân đức Cha lành và tổ chức cúng dường khánh đản trong khả năng và phương tiện của bản thân.

Để thực hiện tâm nguyện cúng dường ngày Khánh Đản đức Đạo sư, huân tu thiện pháp, lưu xuất năng lượng công đức hồi hướng kỳ nguyện dịch bệnh tiêu trừ – Pháp giới chúng sanh âm siêu dương thái.

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam trân trọng tổ chức TUẦN LỄ HUÂN TU CÚNG DƯỜNG KHÁNH ĐẢN ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT PL.2564 – DL.2020 – KỲ NGUYỆN DỊCH BỆNH TIÊU TRỪ – PHÁP GIỚI CHÚNG SANH ÂM SIÊU DƯƠNG THÁI với những nội dung như sau:

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Mừng Ngày Phật Đản – Y Mai,Đ.Lê Nguyễn

ducquang

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức kết khóa A Dục 7- Lộc Uyển 13

phuocthanh

Bài ca Hiệp kỵ

nhuanphap