Thượng tọa Thích Nhuận Châu hướng dẫn tu học cho HTr GĐPT Khánh Hòa

THƯỢNG TỌA PHÓ TỔNG THƯ KÝ BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG GIÁO GIỚI GĐPT VIỆT NAM 

HƯỚNG DẪN TU HỌC CHO HUYNH TRƯỞNG GĐPT KHÁNH HÒA

Mặc dầu trong mùa an cư kiết hạ , vì thương tưởng tổ chức GĐPT . Thượng Tọa Thích Nhuận Châu, Phó Tổng Thư ký Ban Thường Trực Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam đã mở rộng giới trường, thân lâm về tại giảng đường chùa Linh Thứu 171 Ngô Gia Tự, Thành phố Nha Trang, lúc 07g 30 ngày 12/7/2020 để hướng dẫn tu học cho 68 Anh chị  Huynh trưởng Bậc Định và Bậc Lực trực thuộc Ban Hướng dẫn Khánh Hòa. Ngoài ra với tinh thần cầu học 15 anh chị thuộc BHD Ninh Thuận, vượt hàng trăm km cũng có mặt cùng về hội học. Tại đây, Thượng Tọa Thích Quảng Tâm Trú trì chùa Linh Thứu đã ra tiếp đón, và cùng đến chứng minh khích lệ tinh thần cầu học của Huynh trưởng có mặt, được Thượng tọa giảng sư trao tặng kỷ niệm tập Bồ Đề Hành Luận mà hôm nay  anh chị em sẽ  được học..

Sau một ngày được truyền trao với đề tài “Nhập Bồ Đề Hành Luận trong sự hành hoạt của người Huynh trưởng GĐPT Việt Nam”. Nguyên đề tài nầy trước đây năm 2019, Ủy viên Nghiên Huấn BHD Trung Ương đã tổ chức một lần cho Huynh trưởng Bậc Định toàn quốc tại Thiền Viện Tuệ Quang. Lúc đó Khánh Hòa trong mùa  mưa bão nên chỉ có vài anh chị về học. Đầu năm nay ( 2020), với sự thỉnh cầu của Ban Hướng Dẫn tỉnh nhà được chư Tôn đức  Hội Đồng Giáo giới hứa khả. Nhưng sau đó trở ngại bởi đại dịch Covid-19 nên đến nay mới triển khai được. Anh chị  Huynh trưởng học viên có mặt rất háo hức, vì đây đề tài và nội dung mới trong chương trình, đã nghiêm túc theo dõi sự triển khai cụ thể qua tài liệu chuẩn bị trước, nên sự  tiếp thu  và nắm bắt được nội điển  “ Nhập Bồ Đề Hành Luận” , mà ngài Tịch Thiên người sống từ thế kỷ thứ 7 đã  viết ra,  có hệ thống về phương cách thực hành Bồ-tát đạo. Qua đó người Huynh trưởng GĐPT.VN muốn thực hành con đường này, trước hết cần phải phát  khởi tâm Bồ-đề, sám hối nghiệp chướng, thanh lọc tâm ý và giữ giới thanh tịnh, tích cực làm việc lành, bằng cách thực hành sáu Ba-la-mật để tạo mối tương quan với mọi người.

– Ngoài ra, cũng thấy được trong quá trình tu tập, Huynh trưởng chúng ta cũng cần đến những trợ hạnh khác, và cũng có thể sử dụng Phương tiện thiện xảo, Ngũ minh trong những tình huống cần thiết vì lợi ích của tổ chức.

– Tinh thần đạo đức trong Nhập Bồ-đề hành luận bao gồm 2 phương diện: TRÁNH, không nên làm những gì, và NÊN, dấn thân, làm việc tích cực vì lợi ích cho thế hệ trẻ mai sau, ấy là “hạnh lợi tha, giác tha” của Bồ-tát. Có tự giác, giác tha, sẽ đưa đến Giác hạnh viên mãn như Đức Phật. Và  đó là tâm cầu giác ngộ và phụng sự chúng sanh, theo đúng Mục đích trong Nội quy của GĐPTVN là: “Đào luyện Thanh, Thiếu, Đồng niên thành Phật tử chân chánh; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật giáo”.

            Ngày học  được Huynh trưởng  và đoàn sinh sở tại, cùng với sự hộ trợ nhiệt tình, tận tâm của Quý bác trong ban Đại diện chùa Linh Thứu, chu đáo  trong các khâu hậu cần ẫm thực, giải khát,nên  anh chị em  yên tâm tu học và khi ra về tâm thái rất phấn khởi . Buổi học kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày sau khi hồi hướng, toàn thể Huynh trưởng cùng Thượng tọa giảng sư chụp ảnh lưu niệm, ấm tình thầy trò pháp lử đầy lưu luyến phút chia tay.

                                                      Tâm Kim – Phước Minh (BHD.GĐPT Khánh Hòa)

  

Bài khác nên xem

Mật thư – Cách dùng mật thư

datthinh

Thường thức : Xem giờ phút

datthinh

Gút dây : Sơn ca – Quay chèo – Thợ dệt – Kẻ chài

datthinh