BHD GĐPT Cam Ranh Tổ chức Lễ khai khoá các bậc học Huynh Trưởng năm 2013

Theo truyền thống hằng năm, nhân dịp Vía Xuất Gia là thời điểm GĐPT Cam Ranh làm lễ khai khóa các bậc học trường kỳ cho Huynh Trưởng và Đoàn Sinh.

Hôm nay ngày 10.3.2013, vào lúc 8 giờ. Trong không gian trang nghiêm, thanh tịnh trước Đại Hùng Bửu Điện Chùa Phước Khánh, được sự hoan hỷ trợ duyên của Đại Đức trụ trì – ân sư cố vấn giáo hạnh. BHD.GĐPT Cam Ranh long trọng tổ chức lễ tổng khai khóa các bậc học Kiên -Trì – Định – Lực của Huynh Trưởng và bậc Hòa của Đoàn sinh ngành Thanh năm 2013 – PL.2557.

Đại Đức Thích Quảng Thuần, trụ trì chùa Phước Khánh, cố vấn giáo hạnh quang lâm chứng minh.

Huynh Trưởng Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương, Trưởng Ban Hướng Dẫn thân lâm chủ tọa. Cùng sự hiện diện tham dự của các HTr Phó Trưởng Ban; Ủy viên và phụ tá ủy viên BHD Cam Ranh; Gia Trưởng; Liên Đoàn Trưởng các đơn vị GĐPT trực thuộc và trên 80 học viên các bậc Hòa – Kiên – Trì – Định – Lực.

Sau phần nghi thức, HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết, Phó Trưởng ban ngànhNam– Chủ tịch Hội đồng tu học đọc diễn văn khai khóa. HTr Nguyên Bình Lưu Xự, Ủy viên Nghiên Huấn báo cáo nhận định thành quả tu học năm 2012 và phương thức tổ chức, điều hành tu học năm 2013.

Tiếp theo, toàn thể học viên đồng quỳ dâng lời phát nguyện trước Tam Bảo thệ nguyện tinh tấn tu học, chuyên cần sinh hoạt để phục vụ Tổ chức.

Chị Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh ngõ lời sách tấn Lam viên. Chị khuyến nhũ: “…Chúng ta đã hằng tâm niệm người Huynh Trưởng chính là lực lượng nòng cốt để thực thi mục đích của tổ chức GĐPT Việt Nam “Đào luyện Thanh – Thiếu – Đồng niên thành Phật Tử chơn chính; góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo”. Muốn toàn thành sứ mệnh cao cả ấy, trước hết người Huynh Trưởng – và cả các em ngành Thanh, lớp hậu bị đầy tiềm năng – cần phải tinh tấn tu học giáo lý của đức Phật để trau dồi trí tuệ và để hướng dẫn, giáo dục đàn em Áo Lam.

 Năm nay, phương thức tổ chức điều hành có nhiều cải tiến, nhằm tạo thuận duyên cho tất cả Lam viên đều có thể tham gia Tu Học, thích ứng với hoàn cảnh cuộc sống của mỗi cá nhân. Nhưng thành quả Học + Tu + phục vụ Tổ chức vẫn được đặt lên trọng tâm hàng đầu. Do vậy, BHD thiết tha kêu gọi học viên cần thể hiện hạnh nguyện; thể hiện ý thức tự giác, tự hành của mình một cách cao hơn, tốt đẹp hơn nữa…”.

 Toàn thể đạo tràng nghiêm trang chấp tay búp sen lắng nghe pháp nhũ của Đại Đức cố vấn giáo hạnh. Thầy ban lời tán thán tinh thần cầu Học, cầu Tu của Anh Chị Em trong những năm vừa qua; đồng thời, Thầy cũng ưu tư trước những nghịch duyên khách quan trong hoàn cảnh sống khiến một số Anh Chị Em chưa thể thắng vượt được, vô tình trở nên thiếu tinh tấn. Thầy khuyến tấn Lam viên hãy vì sứ mệnh của mình mà cố gắng chuyên cần trong Tu Học và sinh hoạt; phải sống xứng đáng với danh xưng “người Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam”.

 Sau nghi thức Hồi hướng, cung tiễn Chư Tôn hồi liêu, toàn thể học viên được sắp xếp sinh hoạt theo từng bậc để tổ chức lớp học; nghe phổ biến lại phương thức, nội lệ Tu Học, lịch giảng huấn và thời gian, địa điểm, đề tài cho buổi học đầu tiên sắp đến.

 Lễ khai khóa năm Tu Học 2013 của GĐPT Cam Ranh hoàn mãn lúc 11g30 cùng ngày trong vòng tròn dây thân ái thắm thiết Lam tình.

 Tin VP.BHD.GĐPT CAMRANH

Ảnh: QUẢNG TIẾN, VẠN VƯƠNG

Bài khác nên xem

Lễ lên đoàn

datthinh

Tùy duyên bất biến

datthinh

Ý nghĩa – Cách thức chào kính trong GĐPT.

datthinh