Thông tư số : 12.075/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Thông tư số : 12.075/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012 V/v Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới.

 

 

 

Bài khác nên xem

Quản Trị Hành Chánh Trong GĐPT

phuocthanh

BHD TƯ GĐPT Việt Nam tổ chức chiêm bái Phật ngọc tại chùa Pháp Vân

phuocthanh

Quyết Nghị Đại Hội GĐPTVN TG III tại Bangkok

ducquang