Thông tư số : 12.075/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Thông tư số : 12.075/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012 V/v Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới.

 

 

 

Bài khác nên xem

Thơ: Mừng Đại Hội GĐPT Bình Thuận thành công

phuocthanh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Cảm Niệm Phật Đản, Phật Lịch 2559

nhuanphap