Thông tư số : 12.075/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Thông tư số : 12.075/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012 V/v Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới.

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông Tư 11.084/HDTƯ/TB – Xếp Cấp Huynh Trưởng

datthinh

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Quyết định số : 12.045/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh