Thông tư số : 12.075/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Thông tư số : 12.075/HDTƯ/TB ngày 01.08.2012 V/v Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới.

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông tư lể tang HT Nguyên Ngộ

datthinh

Trình thư số : 12.095/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

datthinh

Gia Đình Phật Tử Bình Thuận tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ ( 2016-2020)

phuocthanh