Bản Tin 5: Ôi Uy Nghiêm Bóng Chùa Từ Đàm

ÔI! UY NGHIÊM BÓNG CHÙA TỪ ĐÀM 

Thích Pháp Bảo

Màu y Vàng của nhân duyên khởi nguyên từ vùng đất Lam Từ Đàm! Bước gạch nối quá khứ đến hiện tại, mới đó cũng 70 năm tuổi tinh tấn. Lớp lớp huynh trưởng, đoàn sinh, gia trưởng cùng đi bên cạnh Tăng già niên trưởng. Gia Đình Phật Tử còn là một chứng tích vĩ đại đứng vững trong lòng Phật giáo trên thế giới.

Để tiếp nối sứ mạng giáo dưỡng thuyền Lam vượt nghìn trùng dương để ươm mình trên những vùng trời tuyết trắng hay xứ gió trăng mát lòng. Hoa sen trắng ấy vẫn tồn tại uy nghi trên những khó khăn, sống trên giông tố và vượt qua các thách thức của nhiều xã hội tận cùng.

Đoàn Tăng lữ Phật giáo Việt Nam có mặt nơi chính trường Đại Đại hội Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới kỳ III năm 2012 cùng hòa mình vào dòng pháp hội áo Lam 40 năm trở mình, quên mình và hết mình để chỉ phụng sự lý tưởng và con đường chấn hưng, nối gót tiền nhân, khai sáng huyết mạch tâm linh.

Hòa thượng thượng thủ: Thích Đức Chơn đã chứng minh thủ chúng buổi họp Tăng đầu tiên tại Phật trường khách sạn Grand Inn Come, Bangkok để thống nhất chương trình cho bốn ngày diễn ra Đại Hội và trong các Khoán đại cũng sẽ có các đại lễ truyền giới, tụng giới, trai nghi, pháp thoại. Hình ảnh tịnh thân hòa hợp bên nhau của mười lămChưtôn túc Hội đồng Tăng già chứng minh, Hội đồng cố vấn giáo hạnh thường trực.

Hòa thượng Thích Nguyên Siêu đã san sẻ về những thực trạng hành hóa của mình tại Tây phương, làm choChưtăng và hơn 200 Đại biểu lắng đọng, tâm đắc về sự nghiệp giáo dục thanh thiếu niên Phật tử.

Những ngôn ngữ khi bước vào quãng trường Đại hội cần được thanh tịnh, hòa hợp, yêu thương. Chúng tôi cũng tập sống lại với những gì mà thời gian đã qua, đi dứng nằm ngồi hoàn toàn trong chánh niệm để đem nguồn năng lượng Từ –  Bi – Hỷ – Xả trao gởi cho tất cả huynh trưởng đại biểu và những ban viên tham dự Đại lễ về cội này.

Từ ngày bắt đầu khai mạc đến giây phút giây thân ái ai cũng phải suy nghiệm lại hướng đi, tự nhắc lại phận trách đảm nhiệm của mình để rồi ngày tháng của 70 năm về trước còn sống mãi với thời gian, không gian của bài pháp thoại thệ nguyện trước khi bước vào nhà lam của Hòa thượng Thích Thái Hòa sau đây:

Ba Chất Liệu Của Người Làm Huynh Trưởng GĐPTVN

Nam  mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức trong Hội đồng chứng minh Tăng già và chư tôn đức trong Ban Thường Trực Cố vấn giáo hạnh Gia Đình Phật Tử Việt nam

Kính thưa tất cả các anh chị em, đại biểu Gia đình Phật tử Việt nam toàn quốc về dự Đại hội của Gia đình Phật tử Việt nam hôm nay.

Nhân đại hội này, chúng tôi xin thay mặt chư tôn đức hiện tiền chia sẻ những khó khăn với tất cả các anh chị em từ địa phương đến trung ương. Tất cả quý vị đã vượt qua được các khó khăn để đến tham dự kỳ đại hội Phật giáo toàn quốc này.

Bây giờ tôi xin chia sẻ với tất cả các anh chị em 3 điểm sau đây:

1.                                                                      Chất liệu hòa hợp

Ai đến tham dự Đại hội này đều mang hoài bão chung là xây dựng, duy trì và phát triển tổ chức Gia đình Phật tử nhằm hộ đạo, giúp đời, và đào tạo đội ngũ thanh thiếu niên thành những người Phật tử chân chính trong tinh thần của Phật giáo.

Vì vậy tôi mong các anh chị em mang tinh thần hòa hợp để đối xử với nhau.

2.                                                                      Chất liệu thanh tịnh

Các anh chị em phải đem chất liệu thanh tịnh để đóng góp cho tổ chức Gia đình Phật tử chúng ta. Thanh tịnh nghĩa là phải giữ đúng nội quy, quy chế của tổ chức Gia đình Phật tử Việt nam, phải giữ tâm tôn kính đối với Tam Bảo, phải giữ giới và các điều đã thọ trì.

Do đó chúng ta làm gì, nói gì, nghĩ gì đều nhắm hướng tới duy trì tổ chức  Gia đình Phật tử tồn tại một cách có ý nghĩa và nhằm làm Đại hội được thành công tốt đẹp.

3.                                                                      Chất liệu thương yêu

Vì nhờ có thương yêu mà chúng ta có thể hy sinh cho nhau, có thể che chở cho nhau, thông cảm những khó khăn cho nhau

Đây là 3 chất liệu cần phải có của tổ chức Gia đình Phật tử Việt nam.

Gia đình Phật tử không phải là tổ chức của những người già hay chỉ có trẻ tuổi, mà là tổ chức của những người Phật tử có đầy đủ 3 chất liệu: Hòa hợp, thanh tịnh, thương yêu.

Do đó, tôi mong các anh chị em nên thể hiện 3 chất liệu này thành hiện thực ngay từ bây giờ để giúp đại hội bầu ra ban nhân sự mới cho nhiệm kỳ 2012 – 2016.

Mong tổ chức Gia đình Phật tử Việt nam luôn giữ được ba chất liệu: Hòa hợp, thanh tịnh, và thương yêu ngay tử bây giờ và đi mãi với thời gian để duy trì tổ chức Gia đình Phật tử Việt nam một cách có ý nghĩa là giúp đời và hộ đạo để đạo pháp trường tồn mãi với thời gian.

Bản tin 5 Đại Hội III GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới

 

 

 

Bài khác nên xem

Thư Cảm Tạ

BHD Bình Định Kính viếng Giác Linh Cố Hòa Thượng Húy thượng Đồng hạ Hạnh -tự Tịnh Đức – hiệu Viên Thành tân viên tịch

Linh Nguyên

Dâng lễ tưởng niệm Chư Thánh Tử Đạo tại Sài Gòn

nhuanphap