Thông Tư của BHD GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

THÔNG TƯ CỦA BHD GĐPT VN TẠI HOA KỲ

***

Để tổ chức Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho cố Huynh Trưởng Cấp Tấn TÂM TRÌNH NGUYỄN ĐỨC THẠO, BHD GĐPT VN tại HOA KỲ đã phổ biến THÔNG TƯ đến các BHD và các Đơn vị GĐPT trực thuộc.

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Phân Ưu

ducquang

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang

BHD.GĐPT Khánh Hoà phân ưu