Thông Tư của BHD GĐPT Việt Nam tại Hoa Kỳ

THÔNG TƯ CỦA BHD GĐPT VN TẠI HOA KỲ

***

Để tổ chức Tưởng Niệm và Cầu Nguyện cho cố Huynh Trưởng Cấp Tấn TÂM TRÌNH NGUYỄN ĐỨC THẠO, BHD GĐPT VN tại HOA KỲ đã phổ biến THÔNG TƯ đến các BHD và các Đơn vị GĐPT trực thuộc.

Bài khác nên xem

Nữ Huynh trưởng GĐPT Long Hoa – Cắt mái “tóc thề” gây quỹ cho bệnh viện

phuocthanh

(GĐPT Bình Phước) Tin buồn

nhuanphap

BHD.GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN