Bản tin 1: Tang lễ Hòa Thượng Thích Chí Tín


Hôm nay ngày đầu của Tang lễ của Hòa Thượng Thích Chí Tín trụ trì chùa Sắc tứ Long Sơn Thành phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa. Chương trình đến ngày 22-8- Quý Tỵ tức 26.9.2013. Mặc dầu Ban Hướng Dẫn Khánh Hòa không được tham gia chính thức trong Ban Tổ chức,  nhưng vì tất cả hướng về Ôn vị Thầy suốt đời giới luật nghiêm tịnh, cảm hóa mọi người không phân biệt giàu nghèo sang hèn, thương yêu bảo bọc GĐPT mấy chục năm qua…. , bất cứ ai đến với Ôn kể cả các em nhỏ vẫn được nhận từ Ôn những lời pháp nhủ hoặc không sách thì những chuổi hạt để niệm Phật, cho đến những loài vật như Kiến, Chuột hằng ngày cũng được ân triêm công đức từ Ôn ban phát những muỗng đường, nắm cơm.., nên BHD đã huy động tất cả huynh trưởng và đoàn sinh từ ngành Thiếu trở lên, có mặt từ 6 giờ sáng  đến 9 giờ tối, nhằm thực hiện các công việc khi Ban Tổ chức cần đến như: Tấn lễ- Vận chuyển hoặc trật tự suốt quá trình lễ tang Ôn…


Nha Trang thời tiết tương đối dễ chịu, không nắng và không mưa, thỉnh thoảng ngoài trời lác đác vài hạt mưa như hoa trời, rải xuống quanh khu vực chùa cúng dường Ôn.  

Ngày đầu đã có hàng trăm lượt người thuộc các Tự viện, Tịnh xá trong Tỉnh đến viếng và thọ tang. Nhiều Phái đoàn ngoài tỉnh đã cử đại diện đến phúng viếng như: Phái đoàn Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam, Chùa Việt Nam tại Hoa Kỳ do Hòa Thượng Thích Như Minh Trưởng đoàn

– Phái đoàn Thiền Viện Vạn Hạnh, Tịnh Thất Tuệ Uyển – Tịnh Thất Diệu Hương Sài Gòn do Hòa Thượng Thích Chơn Nguyên và Sư bà Thích Nữ Tuệ Dung dẫn đoàn –Phái đoàn Tăng Tín đồ chùa Như Ý Nguyên Thủy – đoàn Tăng Ni Sinh và Gia Đình Hiểu và Thương Sài Gòn – Phái đoàn Tăng sinh Từ Đức Huế …. Ngoài ra một số nơi đã gởi điện về phúng viếng Giác linh và nhục thân Ôn.,.  

                                                                                              Tâm Kim-Phước Minh

                                                                                       Đại diện trang nhà tại Khánh Hòa


Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định nguyện cầu chơn linh Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Chương trình tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ HĐTGBT

nhuanphap

BHD GĐPT Đồng Nai kính báo

phuocthanh