Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều

Cố vấn BHD GĐPT Việt Nam trên Thế Giới

Phó Trưởng Ban Ngành Nam BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên Huế

 

 

           Xuất thân từ một gia đình trung lưu Nho Giáo, Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Ngộ  Nguyễn Sỹ Thiều sinh năm 1927 tại Phường Phú Hoà, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên là con Thứ trong một đại gia đình gồm có 14 anh chị em (08 nam và 06 nữ), thân sinh là cụ ông Nguyễn Sĩ Phú, cụ bà chánh mẫu Nguyễn Thị Cam và thứ mẫu là cụ bà Tôn Nữ Thị Huệ cùng cụ bà Nguyễn Thị Nhung. Anh đã được theo học văn hoá tại các trường Tiểu học và Trung học ở Thành phố Huế. Tốt nghiệp bậcTrung học Đệ Nhị cấp.

          Là một thanh niên trí thức đương thời Anh đã tích cực tham gia các công tác cộng đồng với mục đích đóng góp một phần nào tri thức của chính mình vào việc phục vụ nhân sinh và góp phần xây dựng xã hội:

 –   Năm 1953 Anh xin vào làm việc tại cơ quan Dược phẩm Nguyễn Cao Thăng (Tp. Huế), đồng thời trong thời gian này Anh cũng tham gia dạy văn hóa cho lớp “dự bị xuất gia” tại chùa Từ Đàm theo lời đề nghị của Chư Tôn đức.

–   Từ năm 1953 đến 1978 Anh lần lượt dạy các bô môn Văn – Sử – Địa: tại các trường Bồ đề Hàm Long, Bồ Đề Tây Lộc (1953 – 1965), Giữ chức vụ Hiệu trưởng  trường Bồ Đề Tây Lộc (1966 – 1967), dạy tại trường Kỹ Thuật Huế (1959 – 1975), Trường Hoà Bình (1975 – 1977), Trường Trần Cao Vân – Thuận Hoà Huế (1977 – 1978).

–   Năm 1979 vì thiếu thiện duyên, sở giáo dục Thừa Thiên Huế bấy giờ đã “đề nghị” anh thôi việc.

          Anh lập gia đình với chị Phan Thị Gái và sinh hạ được 05 người con gồm 03 nam, 02 nữ.

          Anh gia nhập Gia Đình Phật Hóa Phổ (tiền thân của GĐPTVN ngày nay) từ năm 1951 tại GĐPHP Gia Thiện, Khuôn hội Đông Gia – Thành phố Huế, một trong 03 đơn vị đầu tiên của tổ chức GĐPTVN ngày  nay.

          Khoảng năm 1952-1953 tại Thừa Thiên Huế ; anh cùng với anh Tâm Thiệt Nguyễn Xuân Quyền và Chị Tâm Chánh  Hoàng Thị Kim Cúc đã vận dụng trí lực để giữ vững tổ chức, bằng cách duy trì sinh hoạt để từng bước vượt qua chướng nạn, phát triển về vùng phụ cận, nông thôn từ đó tổ chức mới tồn tại – có lúc đến tột đỉnh (1963-1975) và thăng trầm cho đến ngày nay.

        Trong quá trình sinh hoạt, trưởng thành trong tổ chức Anh đã từng giữ các chức vụ:

        Từ năm 1955-1956: Liên đoàn trưởng GĐPT Gia Thiện – tức là Gia Đình Thuận Hoá ngày nay.

–   Từ năm 1956-1957: Thư ký BHD.GĐPT Trung phần.

–   Từ năm 1958-1959: Cố vấn chuyên môn BHD.GĐPT Thừa Thiên.

–   Từ năm 1962-1965: Thư ký BHD.GĐPT Thừa Thiên. Trong nhiệm kỳ này Anh đã cùng Anh chị em Huynh trưởng GĐPT Việt Nam, cùng với Chư Tôn đức và đồng bào Phật tử đứng lên đòi chính quyền đương thời thực thi 5 nguyên vọng của Phật giáo đồ Việt Nam.

–   Từ năm 1965-1967: Ủy viên Nội vụ & Điều hành BHD.GĐPT Thừa Thiên.

–   Từ năm 1967-1969: Phụ tá Trưởng Ban BHD GĐPT.Thừa Thiên (nhiệm kỳ anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ giữ chức vụ Trưởng ban).

–   Từ năm 1969-1971: Phó Trưởng ban Ngành Nam BHD.GĐPT Thừa Thiên. Sau  khi Anh Trưởng Ban Nguyễn Xuân Quyền, bị tai nạn trong 1 chuyến Phật sự tại Hương Thuỷ, Anh đã được suy cử thay thế chức vụ Trưởng Ban BHD GĐPT Thừa Thiên cho đến hết nhiệm kỳ.

–        Từ năm 1971-1973: Trưởng Ban BHD.GĐPT Thừa Thiên và BHD nhiệm kỳ này đã được lưu nhiệm cho đến năm 1976.

–   Năm 1976, thi hành chỉ thị của cố Hoà Thượng Thích Thanh Trí, Chánh Đại diện GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên, dâng lưu BHD cho đến khi tổ chức được Đại hội, Huynh trưởng Nguyên Ngộ Nguyễn Sỹ Thiều đã cùng BHD Thừa Thiên khâm tuân tiếp tục giữ cương vị Trưỏng Ban cho đến ngày hôm nay.

–   Năm 1995, sau Hội nghị bất thường toàn thể Huynh trưởng cấp Dũng và cấp Tấn toàn quốc tại Trại Trường GĐPT Việt Nam, Đà Lạt-  nhằm kiện toàn lại BHD TƯ GĐPTVN, anh đã được Hội nghị suy cử vào chức vụ Phó Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn Trung Ương đặc trách ngành Nam cho đến nay.

–   Năm 2004 Đại hội lần thứ I GĐPTVN trên Thế giới tại Ấn Độ đã mời anh giữ chức vụ Cố vấn BHD GĐPTVN trên Thế giới và tiếp tục trong cương vị này cho đến nhiệm kỳ 2008 – 2012 của BHD.GĐPTVN trên Thế giới- Đại Hội lần II tại Thái Lan

          Với hạnh nguyện cùng sự cống hiến của Anh cho sự phát triển và thăng tiến của tổ chức, năm 1971 Anh được Hội đồng xếp cấp BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tấn phong vào hàng ngũ huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Việt Nam theo quyết định số : 246/HDTƯ/QĐ ký ngày 06.06.1971, thâm niên được hồi tố tính từ tháng 05.1964 – PL.2508.

           Năm 1992 với công hạnh của một Huynh trưởng suốt đời trung kiên với lý tưởng Gia Đình Phật Tử, đem hết trí tuệ để hướng dẫn tổ chức vượt qua những chướng duyên ngoại tại lẫn nội tại hầu giữ vững sự sống còn của tổ chức trong một hoàn cảnh xã hội đầy biến động; chiếu đề nghị của Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Thiệt Nguyễn Xuân Quyền, Ban hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên Huế, Hội đồng Cấp Tấn GĐPT Thừa Thiên, Anh được đề nghị Xếp cấp Dũng .

          Trong dịp ra Huế thọ tang Hoà thượng Đệ tam Tăng Thống và thọ nhận Ấn tín của Viện Tăng Thống GHPGVNTN – Hoà thượng Thích Huyền Quang Quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo – đã duyệt y, tấn phong cấp Dũng cho Anh tại phương trượng Chùa Thiên Mụ; với QĐ số 004/QĐ/VHĐ ngày 01.12.1992 – PL.2.536 do chính Hoà Thượng ấn ký; Anh được hồi tố Cấp Dũng từ năm 1990 để tán dương công hạnh Tinh tấn, hướng dẫn GĐPT Thừa Thiên Huế tuỳ duyên sinh hoạt, tu học – trung kiên phụng sự Giáo hội và Chánh Pháp.

           Là một Huynh trưởng có nhiều khả năng, nhất là về Hoạt động thanh niên anh đã từng được cử làm Ban Quản trại và Huấn luyện viên:

–   Năm 1955 Huấn Luyện viên Trại Hiền Độ đào tạo Đoàn Trưởng tại chùa Quy Thiện.

–   Năm 1958 Trại trưởng Trại Tịnh Hanh đào tạo Liên Đoàn trưởng cho GĐPT Trung Nguyên Trung Phần và rất nhiều Trại Huấn luyện khác trong cuộc đời làm Huynh trưởng GĐPT.

          Trong quá trình sinh hoạt, Anh đã được tham dự hầu hết các kỳ Đại hội Huynh trưởng Toàn quốc GĐPT Việt Nam tại Huế 1951 , Đà Lạt 1955, Sài Gòn  1961 và 1964, Quy Nhơn 1967,  Trung tâm Quảng Đức Sài Gòn 1970, Đà Nẵng 1973.

          Trong công tác lãnh đạo, Anh là người trung kiên với Hiến chương của GHPGVNTN và Nội quy – Quy chế của GĐPT VN. Anh đã đề ra và vận dụng triệt để tinh thần “Bất dung sai”. Anh thường nhắc nhở  Anh chị em trong hàng ngũ Huynh trưởng bằng những mẫu chuyện dẫn dụ có ý nghĩa sâu sắc, dù gặp bao nhiêu trở lực nhưng anh luôn giữ tròn khí tiết, danh dự cho bản thân và tổ chức.

          Anh là người xác định Tổ chức Gia đình Phật tử là một tổ chức “phi chính trị”- không làm chính trị một cách kiên quyết nhất, cho nên ngay sau khi nội bộ bị phân hoá, khi củng cố lại tổ chức tại Thừa Thiên anh đã cho ra văn thư xác định: Gia đình Phật tử không làm chính trị. Anh đã viết : “Khôn nơi chính trị là khôn dại, dại chốn Thuyền Lâm ấy dại khôn”.

          Anh là một cư sĩ thuần thành và trung kiên của Giáo hội PGVNTN với câu nói bất hủ: “Thà đi về phía Tây mà chết chứ nhất quyết không quay lui”.

         Anh là một người Huynh trưởng lãnh đạo luôn luôn đặt mục đích và trách nhiệm của tổ chức lên trên cá nhân, cùng một bầu nhiệt huyết với tinh thần “Bất thối chuyển”, là một tấm gương sáng cho từng lớp thế hệ kế thừa noi theo. Anh đã chuẩn bị và giới thiệu hàng ngũ kế thừa trong Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên để tiếp tục lãnh đạo BHD GĐPT Thừa Thiên trước khi Anh vĩnh viễn ra đi.

         Giờ đây Anh không còn nữa, thuận thế vô thường, Anh đã xã báo thân vào lúc 19 giờ 30  ngày 24 thàng 6 năm Tân Mão (tức là ngày 24 tháng 7 năm 2011) sau một thời gian dài suy giảm sức lực, ngay sau Hội nghị Trưởng Ban, Tổng Thư ký và Uỷ viên Nội vụ của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam toàn quốc thành tựu viên mãn vừa bế mạc và trại Hạnh Truyền thống của Ngành Nữ GĐPT Thừa Thiên cũng vừa mới tạm biệt, chia tay, Dây thân ái.

          Có lẽ anh đã rất thoả mãn và yên lòng khi nhắm mắt ra đi.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

 

 

Bài khác nên xem

Hội đồng HTr cấp Tấn miền Liễu Quán phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Cam Ranh thành kính Phân ưu

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU PHÁT QUÀ KHUYẾN HỌC CHO ĐOÀN SINH

Tâm Lễ