BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

Phật ADD

 NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

Ban Hướng Dẫn – Hội đồng cấp Tấn – Lam viên GĐPT Cam Ranh

Được hung tin:

  Huynh trưởng cấp Tấn DƯƠNG KIM TÌNH – Pháp danh NHỰT NGHĨA

Phó chủ tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng GĐPT Lâm Đồng

  Tạ thế lúc 6 giờ 55 phút ngày 01/4/2015 tức ngày (13/2 năm Ất Mùi).

 Ban Hướng Dẫn và toàn thể Đoàn viên GĐPT Cam Ranh

  xin thành kính chia buồn cùng BHD Lâm Đồng và tang gia hiếu quyến.

               Nhất tâm cầu nguyện Hương linh HTr Dương Kim Tình sớm vãng sanh Phật quốc.

Bài khác nên xem

Điếu văn của GĐPTVN tưởng niệm Cố Huynh trưởng Nguyên Lam – La Thanh Tỵ

BHD Ninh Thuận Phân Ưu Huynh trưởng Cấp Tín – LÂM THỊ VUI

Huệ Quang GĐPTVN

BHD.GĐPT Cam Ranh kính bái Chơn linh cố HTr cấp Dũng Nguyên Mẫn – Lê Viết Lâm

Huệ Quang GĐPTVN