BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

Phật ADD

 NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

 

Ban Hướng Dẫn – Hội đồng cấp Tấn – Lam viên GĐPT Cam Ranh

Được hung tin:

  Huynh trưởng cấp Tấn DƯƠNG KIM TÌNH – Pháp danh NHỰT NGHĨA

Phó chủ tịch Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng GĐPT Lâm Đồng

  Tạ thế lúc 6 giờ 55 phút ngày 01/4/2015 tức ngày (13/2 năm Ất Mùi).

 Ban Hướng Dẫn và toàn thể Đoàn viên GĐPT Cam Ranh

  xin thành kính chia buồn cùng BHD Lâm Đồng và tang gia hiếu quyến.

               Nhất tâm cầu nguyện Hương linh HTr Dương Kim Tình sớm vãng sanh Phật quốc.

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phúng viếng Thân mẫu HTr Tuệ Trúc

phuocthanh

(Tang lễ Huynh trưởng Nguyễn Hồng Vân) BHD Khánh Hòa: Phân ưu

nhuanphap

BHD GĐPT Bình Định: Phân ưu

phuocthanh