LỜI CẢM TẠ CỦA TANG QUYẾN HTr CHÚC HỶ PHAN DUY KHÁNH

cam ta

LỜI CẢM TẠ – TRI ÂN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

TOÀN GIA TANG QUYẾN CỦA:

Phật tử PHAN DUY KHÁNH, Pháp danh CHÚC HỶ

– Huynh trưởng cấp Tín GĐPT Việt Nam

– Phụ tá Ủy viên Văn nghệ BHD Trung ương GĐPT Việt Nam

– Ủy viên Văn nghệ BHD.GĐPT Cam Ranh

Từ trần ngày 25/7/2014 (nhằm ngày 29/6/Giáp Ngọ)

Thành kính tri ân và cảm tạ:

 –         Hòa thượng thượng Tịnh hạ Nghiêm, chùa Vạn Hạnh (Cam Ranh)

–         Thượng tọa Thích Đức Lưu, chùa Pháp Vân (Cam Lâm)

–         Đại đức Thích Tế Đạt, chùa Hòa Thành (Cam Lâm)

–         Đại đức Thích Tâm Phước, chùa Quan Âm (Cam Lâm)

–         Đại đức Thích Giác Phương, chùa Từ Lâm (Cam Lâm)

–         Đại đức Thích Trí Niệm, chùa Từ Hiệp (Cam Lâm)

–         Đại đức Thích Quảng Thuần, chùa Phước Khánh (Cam Ranh)

–         Đại đức Thích Quảng Hậu, chùa Bảo Hải (Cam Ranh)

–         Đại đức Thích Pháp Chiếu (Cam Ranh)

–         Đại đức Thích Huệ Chơn (Cam Ranh)

–         Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

–         Đại diện BHD.TƯ tại miền Liễu Quán

–         Ban Hướng Dẫn GĐPT Cam Ranh

–         Ban Hướng Dẫn GĐPT Khánh Hòa

–         Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định

–         Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận

–         Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

–         Nhóm Huynh trưởng cựu thành viên BHD.GĐPT Cam Ranh

–         Lam viên các đơn vị GĐPT trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh

–         Đại diện BHD Khánh Hòa tại Diên Khánh

–         Gia Đình Phật Tử Quảng Đức (Khánh Hòa)

–         Gia Đình Phật Tử Bảo Quang (Khánh Hòa)

–         Gia Đình Phật Tử Từ Vân (Khánh Hòa)

–         Nhóm cựu Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT Kỳ Viên (Cam Ranh)

–         Quý đạo hữu đạo tràng Phật tử chùa Hòa Thành (Cam Lâm)

–         Quý thân bằng quyến thuộc, thân hữu gần xa…

Đã thương tưởng quang lâm chứng minh, hộ niệm, gửi lời phân ưu, viếng tang,  và tiễn đưa Phật tử Chúc Hỷ Phan Duy Khánh đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Đặc biệt, gia đình chúng con vô cùng xúc động trước ân đức của Đại đức Thích Tế Đạt, trụ trì chùa Hòa Thành. Thầy đã cưu mang từ tinh thần đến vật chất trong suốt quãng thời gian hơn 1 tháng cuối đời của Chúc Hỷ Phan Duy Khánh, lại hết lòng lo liệu chu đáo trong việc cử hành tang lễ trang nghiêm, ấm áp ngay tại chùa Hòa Thành.

Đối trước đạo tình của chư Tôn đức và liệt quý vị, toàn gia tang quyến chúng tôi không biết nói gì hơn là khắc lòng thành kính tri ân, nguyện hồi hướng công đức của chư Tôn đức và liệt quý vị lên mười phương chư Phật tác đại chứng minh.

Trong lúc tang gia bối rối sẽ không làm sao tránh khỏi những sự thiếu sót, lỗi lầm. Ngưỡng mong trên chư Tôn đức và liệt quý vị niệm tình tha thứ.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

                                                                                    TM. TANG GIA HIẾU QUYẾN

                                                                              Phan Duy Xuân – Pháp danh Chúc Lạc

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Thừa Thiên phân ưu

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT V iệt Nam nhất tâm cầu nguyện

phuocthanh

BHD GĐPT Ninh Thuận thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN