BHD Trung ương Thành kính Phân Ưu

Nam mô A Di Đà Phật

BHD Trung Ương xin Phân ưu cùng Gia quyến huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Linh Phạm Quốc Việt Trị và huynh trưởng cấp Tấn Diệu Ngộ Nguyễn Thị Hội:1 Anh Triz

Bài khác nên xem

BHD Khánh Hòa thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Vòng hoa phúng viếng Anh Nguyên Ngộ

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Định Kính viếng

phuocthanh