BHD Trung ương Thành kính Phân Ưu

Nam mô A Di Đà Phật

BHD Trung Ương xin Phân ưu cùng Gia quyến huynh trưởng cấp Tấn Nguyên Linh Phạm Quốc Việt Trị và huynh trưởng cấp Tấn Diệu Ngộ Nguyễn Thị Hội:1 Anh Triz

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu.

BHD.GĐPT Cam Ranh Kính nhớ Anh Bửu Đồng

phuocthanh

Khấp báo: Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT.VN Nguyên Mẫn – Lê Viết Lâm xả báo thân