Lễ Nhập Bảo Tháp Đại Trưởng Lão HT thượng Chí hạ Tín

P1050573_Small
Mặc dầu ngày thường, sáng nay 22.8 .Quý Tỵ tức thứ năm 26.9.2013, có hàng ngàn Phật tử và chư Tăng Ni khắp nơi về dự lễ cung tiển Kim quan Đại Lão Hòa Thượng Húy Thượng Tâm Hạ Nhẫn, tự Hành Từ, Hiệu Chí Tín tại chùa Sắc tứ Long Sơn. Chương trình bắt đầu từ 6 giờ, nhưng mới 5 giờ trời chưa sáng hẳn bà con đã về chật hết khuôn viên chùa. Sau lễ Khiển điện – Lễ tưởng niệm , là Phất trần Thiên quan, thỉnh linh mô nhập bảo tháp bên đồi Trại Thủy Chùa Long Sơn, Thành phố Nha Trang.


( Xin chuyển một số hình ảnh ghi được)

DSC01422_Small DSC01423_Small P1050555_Small P1050558_Small P1050559_Small P1050560_Small P1050561_Small P1050562_Small P1050563_Small P1050564_Small P1050568_Small P1050572_Small  P1050575_Small P1050576_Small P1050578_Small P1050579_Small P1050581_Small P1050584_Small P1050585_Small P1050590_Small P1050591_Small P1050592_Small P1050593_Small P1050594_Small P1050596_Small P1050598_Small P1050602_Small P1050603_Small P1050606_Small P1050610_Small P1050611_Small P1050612_Small P1050613_Small P1050615_Small P1050616_Small P1050617_Small P1050618_Small P1050621_Small P1050627_Small P1050629_Small P1050631_Small P1050634_Small P1050636_Small P1050643_Small P1050645_Small P1050646_Small P1050647_Small P1050648_Small P1050650_Small P1050651_Small

Tâm Kim- Phước Minh
Đai diện trang nhà tại Khánh Hòa

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng: Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa trao quà “Vòng tay áo Lam” hỗ trợ học phí

BHD Trung Ương Khấp viếng

ducquang