Thơ: Tiếng chuông

TIẾNG CHUÔNG
Tiếng chuông
Khởi tự bao giờ
Vẫn còn lan vọng bến bờ tử sinh
Nghe bao hạt bụi đăng trình
Trời sa mạc
Mộng tự tình ngàn năm.
Tiếng chuông nào
Rơi xa xăm
Đã theo mấy thuở vết trầm luân qua
Tiếng chuông gần
Tiếng chuông xa
Từ trong nhịp thức
Tình hoa cỏ về.
 MẶC PHƯƠNG TỬ

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Trà Chúc Mừng Năm Mới

phuocthanh

Bàn Giao Thế Hệ

phuocthanh

Thơ – Người về

datthinh