Cảm tác

HT Thich Duc Chon
Ảnh: Phước Châu

 

Hoà Thượng tuổi nay đã bát tuần

Vẫn thường ngồi thỉnh tiếng chuông ngân

Phá tan vọng tưởng trong ba cõi

Dẹp sạch vô minh ở sáu trần

Cánh hạc nhẹ bay trong ánh đạo

Hoa đàm hương ngát khắp thiên nhân

Viên minh đức tánh tâm thường tĩnh

Chơn tính biển sâu vốn trong ngần.

Đệ tử Phước Châu

* Cảm tác khi thấy đích thân Hoà thượng Viện chủ ngồi thỉnh chuông U minh trong đại lễ tưởng niệm Ôn Già Lam

 

Bài khác nên xem

Nghe Kinh, Một Văn Liệu Phật Học Sinh Động

phuocthanh

Nhạc: Đồng Nam Ca – Xin ý kiến các huynh trưởng xưa

ducquang

Tuệ Sỹ – bi tráng một hồn thơ

phuocthanh