Nhạc: Bướm Bay Vườn Cải Hoa vàng

Xây dựng tinh thần Đạo Pháp, yêu thương quê hương dân tộc là  tiêu hướng giáo dục Gia Đình Phật Tử. Xin nghe nhạc tại: gdptthegioi.org

Buom bay vuon cai hoa vangz

Buom bay vuon caiz

Bài khác nên xem

Tao ngộ

nhuanphap

Nhạc Karaoke: Ngồi Quanh Lửa – Phạm Thế Mỹ

ducquang

Quà Xuân cho áo Lam

phuocthanh