Nhạc: Bướm Bay Vườn Cải Hoa vàng

Xây dựng tinh thần Đạo Pháp, yêu thương quê hương dân tộc là  tiêu hướng giáo dục Gia Đình Phật Tử. Xin nghe nhạc tại: gdptthegioi.org

Buom bay vuon cai hoa vangz

Buom bay vuon caiz

Bài khác nên xem

Giã biệt hành

nhuanphap

Nhạc: Đạo Ca 5 – Một Cành Mai

ducquang

Hoài niệm về Anh!

phuocthanh