Về Phật Ân

 

 

VỀ PHẬT ÂN

Thành kính đảnh Lễ Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Đến hẹn rừng Lam trở lại nhà

Phật Ân thân thiện nở Liên Hoa

Lam viên hiện thực về Đoàn quán

Thầy tổ linh thiêng Phật hóa ta

*******

Huynh Trưởng đầu đàn khoác áo Lam

Cầm còi dứt khoát lệnh như sơn

Nhứt hô bá ứng đàn em kính

Cầm mic thao thao mật vụ gờm

*******

Lúc biến Ni cô bổng hoát nhiên

Áo Lam xếp trọn gói vào tim

Tăng thân bách nạp màu hoàng Điệp

Một bát thiên gia một cỏi thiền

*******

Hòa thượng bộp tai ai cũng cười

Hai bên phải trái lưỡng thành đôi

Giả chân diệu pháp thành khai thị

Thị giả, thị chân giả giả thôi

*******

Hòa thượng ra sân quyét rác thiền

Khai tâm đệ tử chúng Lam viên

Buông tay cầm chổi gom  gom rác

Nhường chổi rồi trao chổi mấy phiên

*******

Hòa Thượng ra vườn quyét lá đa

Quyét sao cho sạch rác hằng hà

Công phu quyét quyét thường hành mãi

Phiền não sạch trong Phật hóa ta

*******

Đoàn tôi gia bảo hữu hình hài

Cắt ái ly gia báo mãn khai

Đại hiếu Tăng già mặc áo Phật

Tổ đường bạt nghiệp đáo liên đài

*******

Nặng gánh sơn môn tổ tổ cầu

Vâng lời ân sủng nối về sau

Tình sư nghĩa đệ nan tư nghị

Duyên đáo duyên lai kiến thoại đầu

Nguyên Hoành 24.7.2011

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Dòng Anoma – Hoàng Cang

ducquang

Tường Thuật Chuyến Hành Hương Về Nguồn

phuocthanh

PHÁP HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

nhuanphap