Hiếu Từ Dâng Cha Mẹ.

Thap duocz

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật.

Nam Mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, ma ha tát.

Đê đầu kính lạy Cha Mẹ hai đấng sinh thành.

 

Lời Thầy tổ Tứ trọng ân giáo huấn

Đứng đầu là Ân Cha Mẹ sinh thành

Ân hoài thai chín tháng nhọc châu thân

Ba năm nhũ bộ chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ

 

Hai mươi năm bao tháng ngày lam lũ

Thường đón đưa con cắp sách đến trường

Con ốm đau mẹ thao thức đêm trường

Lo ấm đủ cha nhọc nhằn khổ cực

 

Lời Phật dạy muốn đền ân cha mẹ

Dẫu xả thân trăm nghìn kiếp khó đáp đền.

Công sinh thành nghĩa dưỡng dục thâm sâu

Bao gánh nặng vẫn lo toan cam chịu.

 

Giữa cuộc đời tảo tần qua nắng gió

Cũng vì con nhẫn nhục  tháng năm dài

Con lớn khôn cha từng trải đắng cay

Đi từng bước mẹ dắt dìu không ngại.

 

Thế mà!

Con vô tư không giữ gìn trân trọng

Biết bao lần làm sầu khổ mẹ cha

Nào những khi đau bệnh lúc tuổi già

Khi cô quả chẳng ai màng thăm hỏi.

 

Biết bao lần con cãi lời cha mẹ

Biết bao lần mẹ tha thứ cho con

Mỗi một lần trời sóng gió bão giông

Vẫn mong muốn con về bên cha mẹ.

 

Thầy tổ dạy Gặp thời không có Phật

Khéo thờ cha kính mẹ Phật hiện tiền

Ngày Vu Lan mở rộng cửu trùng thiên

Nhờ oai đức chư tăng ngày tự tứ.

 

Cha có từ ân  dắt dìu con chí hướng

Rộng Bi ân mẹ chăm sóc chở che

Nước chảy xuôi dịu mát giữa trời hè

Đâu trách cứ con không nuôi cha mẹ.

 

Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng

Con nuôi mẹ cha tính tháng tính ngày

Rủi mai này cha mẹ có mất đi.

Dẫu đốt đuốc tìm đâu tình thương ấy!

 

Xin đê đầu đảnh lễ mẹ cùng cha

Xin thứ lỗi bao lần con bất hiếu

Xin tha thứ như bao lần tha thứ

Cho đàn con sám hối đấng sinh thành.

 

Dâng lời chúc nguyện cầu trên chư Phật

Khéo hộ trì cha mẹ được khinh an

Thọ như tùng như bách đạo thênh thang

Niệm từ mẫn cao sâu ân Pháp lạc.

 

 

Nam mô cầu Sám hối Bồ tát ma ha tát.

Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát Ma ha tát.

 

Đức Quảng (kính đề)

Bài khác nên xem

Tết Trung Thu

phuocthanh

Vô ngã vị tha

nhuanphap

Nhạc: Tác Giả Của Ca Khúc Về Tổ Ấm!

ducquang