Thiệp Chúc Tết BHD Trung Ương GĐPTVN

Hài xuân vạn dặm lại về đây

Nhuộm ánh quang huy thắm đất này

ngàn triệu tinh cầu cùng ngơ ngác

sức sống vươn mình trong nắng say

ĐQ

Bài khác nên xem

Lời Cảm Niệm của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam trong Lễ Phúng Điếu

datthinh

Cảm Niệm của BHD Thừa Thiên

datthinh

Phân Ưu của BHD Lâm Đồng

datthinh