Thiệp Chúc Tết BHD Trung Ương GĐPTVN

Hài xuân vạn dặm lại về đây

Nhuộm ánh quang huy thắm đất này

ngàn triệu tinh cầu cùng ngơ ngác

sức sống vươn mình trong nắng say

ĐQ

Bài khác nên xem

BHD Bình Thuận Nguyện Cầu Chơn Linh Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Lễ Nhập Liệm Cố Huynh trưởng Cấp Tấn Đồng Trí Châu Lộc

datthinh

BHD.GĐPT Khánh Hòa báo tin buồn

Huệ Quang GĐPTVN