Trang chủ / HĐ xã hội / Thiệp Chúc Tết BHD Trung Ương GĐPTVN

Thiệp Chúc Tết BHD Trung Ương GĐPTVN

Hài xuân vạn dặm lại về đây

Nhuộm ánh quang huy thắm đất này

ngàn triệu tinh cầu cùng ngơ ngác

sức sống vươn mình trong nắng say

ĐQ

Ý kiến